LEGISLACIÓ DE LES ILLES BALEARS

De 1983 a 2019

 

 ANY 1983

 

Llei 1/1983, de 25 d’octubre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1983

BOCAIB núm. 4 (07/11/1983), p. 88-100

 

Llei 2/1983, de 7 de desembre, de crèdit extraordinari per al 1983

BOCAIB núm. 4 (10/03/1984), p. 47-47

 

 

ANY 1984

 

Llei 1/1984, de 14 de març, d’ordenació i protecció d’àrees naturals d’interès especial

BOCAIB núm. 7 (10/05/1984), p. 101-102

 

Llei 2/1984, de12 d’abril, sobre allotjaments extrahotelers

BOCAIB núm. 8 (05/06/1984), p. 121-124 

 

Llei 3/1984, de 31 de maig, de declaració des Trenc-Salobrar de Campos com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 9 (22/06/1984), p. 145-146

 

Llei 4/1984, de 27 de juny, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1984

BOCAIB núm. 10 (03/07/1984), p. 160-184

 

Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de  règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 18 (20/11/1984), p. 349-358

 

Llei 6/1984, 15 de novembre, del Consell Assessor de Radio-Televisió Espanyola a les Illes Balears

BOCAIB núm. 20 (10/12/1984), p. 393-395

 

Llei 7/1984, de 21 de novembre, de l’escut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 20 (10/12/1984), p. 395-397

 

Llei 8/1984, de 21 de novembre, de la Comissió Tècnica Interinsular

BOCAIB núm. 20 (10/12/1984), p. 397-398

 

Llei 9/1984, de 30 d’octubre, de declaració del 1er de març com a dia de les Illes Balears

BOCAIB núm. 21 (20/12/1984), p. 413-414

 

 

ANY 1985

 

Llei 1/1985, de 14 de març, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1985

BOCAIB núm. 9 (30/03/1985), p. 55-86

 

Llei 2/1985, de 28 de març, del Consell Assessor de Joventut de les Illes Balears

BOCAIB núm. 12 (30/04/1985), p. 122-125

 

Llei 3/1985, d’11 d’abril, de modificació de l’article 63 de la compilació del Dret Civil especial de Balears

BOCAIB núm. 13 (10/05/1985), p. 131-131

 

Llei 4/1985, de dia 3 de maig, d’ordenació de l’artesania

BOCAIB núm. 14 (20/05/1985), p. 155-156

 

Llei 5/1985, de 2 de maig, de declaració de Ses Salines d’Eivissa i Formentera i illots intermedis com a àrea natural d’interès especial

BOCAIB núm. 15 (30/05/1985), p. 171-175

 

Llei 6/1985, de 22 de maig, de modificació de la Llei 6/1984 reguladora del Consell Assessor de Radio Televisió Espanyola a les Illes Balears

BOCAIB núm. 16 (10/06/1985), p. 195-195

 

Llei 7/1985, de dia 22 de maig, de creació de la Companyia de Ràdio i Televisió de les Illes Balears

BOCAIB núm. 17 (20/06/1985), p. 226-232

 

Llei 8/1985, de 17 de juliol, de declaració de Sa Punta de n’Amer , del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 21 (30/07/1985), p. 355-356

 

 

ANY 1986

 

Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 7 (28/02/1986), p. 95-113

 

Llei 2/1986, de 28 de febrer, de crèdit extraordinari per a la transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears

BOCAIB núm. 8 (10/03/1986), p. 131-132

 

Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística

BOCAIB núm. 15 (20/05/1986), p. 255-263  

BOCAIB núm. 16 (30/05/1986), p. 283-283. Correcció d’errors

 

Llei 4/1986, de 7 de maig, de declaració de s’Albufera des Grau com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 15 (20/05/1986), p. 263-265

 

Llei 5/1986, de 6 de juny, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1986

BOCAIB núm. 18 (14/06/1986), p. 331-346

 

Llei 6/1986, de 4 de juny, de modificació parcial de la Llei 2/1985, de 28 de març, del Consell de Joventut de les Illes Balears

BOCAIB núm. 19 (20/06/1986), p. 351-352

 

Llei 7/1986, de 19 de novembre, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 39 (15/12/1986), p. 842-903

 

Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 40 (20/12/1986), p. 907-914

 

 

ANY 1987

 

Llei 1/1987, de dia 18 de febrer, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 27 (02/03/1987), p. 831-838

 

Llei 2/1987, de dia 18 de març, de crèdit extraordinari per atendre la despesa de les eleccions al Parlament de les Illes Balears

BOCAIB núm. 38 (26/03/1987), p. 1307-1308

 

Llei 3/1987, de dia 18 de març, de mesures de foment del patrimoni històric de les Illes Balears

BOCAIB núm. 41 (02/04/1987), p. 1415-1417

 

Llei 4/1987, de dia 18 de març, de suplement de crèdit per a la transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears

BOCAIB núm. 40 (31/03/1987), p. 1379-1379

 

Llei 5/1987, de 18 de març, de modificació de determinats conceptes de l’annex de la Llei 7/1986, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 40 (31/03/1987), p. 1380-1382

 

Llei 6/1987, de dia 27 de març, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1987

BOCAIB núm. 45 (11/04/1987), p. 1542-1560

BOCAIB núm. 66 (26/05/1987), p. 2323-2326. Correcció d’errors

 

Llei 7/1987, de 1 d’abril, de crèdit extraordinari per dotar la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 53 (23/04/1987), p. 1699-1700

 

Llei 8/1987, de 1 d’abril, d’ordenació territorial de les Illes Balears

BOCAIB núm. 51 (23/04/1987), p. 1700-1711

 

Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social

BOCAIB núm. 53 (28/04/1987), p. 1806-1817

 

Llei 10/1987, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1988

BOCAIB núm. 163 (31/12/1987), p. 5673-5680

BOCAIB núm. 7 (16/01/1988), p. 175-194. Continuació

BOCAIB núm. 7 (16/01/1988), p. 175-175. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 19 (13/02/1988), p. 651-652. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 53 (03/05/1988), p. 2071-2071. Correcció d’errors

 

 

ANY 1988

 

Llei 1/1988, de 7 d’abril, de declaració de la zona litoral i boscosa de la costa sud del terme municipal de Ciutadella, compresa entre l’Arenal de Son Xoriguer i Cala Galdana, com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 54 (05/05/1988), p. 2095-2098

 

Llei 2/1988, de dia 28 d’abril, de declaració del Barranc d’Algendar com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 58 (14/05/1988), p. 2254-2256

 

Llei 3/1988, de 5 de maig, de modificació de la Llei 8/1984, de 21 de novembre de la Comissió Tècnica Interinsular

BOCAIB núm. 66 (02/06/1988), p. 2591-2591

 

Llei 4/1988, d’11 de maig, de crèdit extraordinari de subvencions electorals

BOCAIB núm. 66 (02/06/1988), p. 2591-2593

 

Llei 5/1988, d’11 de maig, de declaració de s’Estany des Peix de Formentera com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 66 (02/06/1988), p. 2594-2595

 

Llei 6/1988, de dia 25 de maig, per el qual es modifica l’apartat 6 de l’article 228 de la Llei del sòl

BOCAIB núm. 77 (28/06/1988), p. 3043-3044

 

Llei 7/1988, d’1 de juny, de mesures transitòries d’ordenació d’establiments hotelers i d’allotjaments turístics

BOCAIB núm. 76 (25/06/1988), p. 3010-3017

 

Llei 8/1988, d’1 de juny, de d’edificis i instal·lacions fora d’ordenació

BOCAIB núm. 77 (28/06/1988), p. 3044-3045

 

Llei 9/1988, de 21 de setembre de 1988, de declaració de Sa Canova d’Artà com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 120 (06/10/1988), p. 4803-4805

 

Llei 10/1988, de 26 de d’octubre, de coordinació de policies locals

BOCAIB núm. 135 (10/11/1988), p. 5343-5346

 

Llei 11/1988, de 26 de d’octubre, de declaració de l’àrea que comprèn la zona d’Atalis, Barrancs de Sa Vall i Es Bec i platges de Son Bou, en els termes municipals de Es Mercadal i Alaior com a àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 153 (22/12/1988), p. 6041-6043

 

Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf

BOCAIB núm. 145 (03/12/1988), p. 5848-5850

 

Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressupots generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1989

BOCAIB núm. 157 (31/12/1988), p. 6180-6187

BOCAIB núm. 3 (07/01/1989), p. 43-55. Continuació

 

 

ANY 1989

 

Llei 1/1989, de 28 de febrer, de concessió d’aval a la S.C.L. del Camp Mallorquí

BOCAIB núm. 30 (09/03/1989), p. 1035-1035

BOCAIB núm. 30 (09/03/1989), p. 1039-1039.Versión en español

 

Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 38 (28/03/1989), p. 1383-1395

BOCAIB núm. 64 (25/05/1989), p. 3073-3073. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 38 (28/03/1989), p. 1401-1414. Versión en español

BOCAIB núm. 64 (25/05/1989), p. 3079-3079. Corrección de errores

 

Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses vinculades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 56 (06/05/1989), p. 2616-2618

BOCAIB núm. 56 (06/05/1989), p. 2626-2629. Versión en español

 

Llei 4/1989, de 29 de març, de declaració de la zona costera compresa entre Cala Mitjana i Platges de Binigaus, així com els barrancs de Cala Mitjana, Trebelúger, Sa Cova, Son Fideu, Cala Fustam, Sant Miquel, Sa Torre Vella i Binigaus, àrea natural d’especial interès

BOCAIB núm. 56 (06/05/1989), p. 2618-2620

BOCAIB núm. 56 (06/05/1989), p. 2629-2629. Versión en español

 

Llei 5/1989, de 13 d’abril, de consells insulars

BOCAIB núm. 61 (18/05/1989), p. 2948-2951

BOCAIB núm. 61 (18/05/1989), p. 2953-2957. Versión en español

 

Llei 6/1989, de 3 de maig, sobre la funció inspectora i sancionadora en matèria de turisme

BOCAIB núm. 71 (10/06/1989), p. 3384-3386

BOCAIB núm. 71 (10/06/1989), p. 3386-3389. Versión en español

 

Llei 7/1989, de 18 de maig, de taxes en matèria de turisme i carreteres

BOCAIB núm. 73 (15/06/1989), p. 3524-3524

BOCAIB núm. 73 (15/06/1989), p. 3527-3528. Versión en español

 

Llei 8/1989, de 24 de maig, de modificació de la Llei 11/1988, de declaració de l’àrea natural d’Atalis, Barranc de Sa Vall i Es Bec i platges de Son Bou en els Termes Municipals d’Es Mercadal i Alaior

BOCAIB núm. 72 (13/06/1989), p. 3481-3481

BOCAIB núm. 72 (13/06/1989), p. 3483-3484. Versión en español

 

Llei 9/1989, de 18 d’octubre, de crèdit extraordinari per la financiació de les mesures urgents per la reparació dels danys causats per les pluges torrencials i tempestes a determinades zones de les Illes Balears

BOCAIB núm. 134 (31/10/1989), p. 6625-6625

BOCAIB núm. 134 (31/10/1989), p. 6629-6630. Versión en español

 

Llei 10/1989, de 2 de novembre, de substitució de planejament urbanístic municipal

BOCAIB núm. 145 (23/11/1989), p. 7253-7253

BOCAIB núm. 145 (23/11/1989), p. 7257-7258. Versión en español

 

Llei 11/1989, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a 1990

BOCAIB núm. 162 (30/12/1989), p. 9076-9094

BOCAIB núm. 162 (30/12/1989), p. 9090-9094. Versión en español

 

 

ANY 1990

 

Llei 1/1990, de dia 22 de febrer, de declaració de l’àrea natural d’especial interès de Mondragó

BOCAIB núm. 33 (15/03/1990), p. 1563-1563

BOCAIB núm. 33 (15/03/1990), p. 1579-1579. Versión en español

 

Llei 2/1990, de dia 22 de febrer, de crèdit extraordinari per al finançament de l’adquisició de terrenys ubicats a l’espai denominat Cala Mondragó, de Santanyí

BOCAIB núm. 33 (15/03/1990), p. 1563-1564

BOCAIB núm. 33 (15/03/1990), p. 1579-1580. Versión en español

BOCAIB núm. 48 (19/04/1990), p. 2586-2586. Corrección de errores

 

Llei 3/1990, de 30 de maig, per la qual es crea i regula el Pla de modernització d’allotjaments turístics existents a Balears

BOCAIB núm. 74 (19/06/1990), p. 4066-4068

BOCAIB núm. 74 (19/06/1990), p. 4070-4073. Versión en español

 

Llei 4/1990, de 31 de maig, de declaració d’una àrea natural d’especial interès a la Marina de Llucmajor

BOCAIB núm. 77 (26/06/1990), p. 4246-4248

BOCAIB núm. 77 (26/06/1990), p. 4263-4264. Versión en español

 

Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 77 (26/06/1990), p. 4248-4263

BOCAIB núm. 77 (26/06/1990), p. 4265-4280. Versión en español

 

Llei 6/1990, de 31 de maig, de modificació de la Llei 12/1988, de 17 de novembre, de camps de golf

BOCAIB núm. 78 (28/06/1990), p. 4394-4396

BOCAIB núm. 78 (28/06/1990), p. 4394-4395. Versión en español

BOCAIB núm. 98 (11/08/1990), p. 5302-5303. Corrección de errores

 

Llei 7/1990, de 19 de juny, de crèdit extraordinari per al finançament del Pla extraordinari d’inversions i millores d’infrastructures de les zones turístiques

BOCAIB núm. 81 (05/07/1990), p. 4507-4510

BOCAIB núm. 81 (05/07/1990), p. 4516-4520. Versión en español

 

Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre la compilació del Dret Civil de Balears

BOCAIB núm. 86 (17/07/1990), p. 4826-4848

BOCAIB núm. 86 (17/07/1990), p. 4516-4520. Versión en español

                                                                                                                  

Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat

BOCAIB núm. 90 (24/07/1990), p. 5015-5019

BOCAIB núm. 90 (24/07/1990), p. 5020-5025. Versión en español

 

Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística

BOCAIB núm. 141 (17/11/1990), p. 7298-7306

BOCAIB núm. 141 (17/11/1990), p. 7313-7321. Versión en español

 

Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 141 (17/11/1990), p. 7306-7310

BOCAIB núm. 141 (17/11/1990), p. 7321-7326. Versión en español

 

Llei 12/1990, de 28 de novembre, d’impost sobre les loteries

BOCAIB núm. 152 (13/12/1990), p. 7770-7770

BOCAIB núm. 152 (13/12/1990), p. 7781-7782. Versión en español

 

Llei 13/1990, de 29 de novembre, sobre tributació dels jocs de sort, envit o atzar de les Balears

BOCAIB núm. 152 (13/12/1990), p. 7770-7772

BOCAIB núm. 152 (13/12/1990), p. 7782-7784. Versión en español

 

Llei 14/1990, de 20 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1991

BOCAIB núm. 159 (29/12/1990), p. 8039-8041

BOCAIB núm. 159 (29/12/1990), p. 8044-8047. Versión en español

 

Llei 15/1990, de 29 de novembre, d’addició d’una disposició addicional a la Llei 9/1990, de 20 de juny, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat

BOCAIB núm. 5 (10/01/1991), p. 235-235

BOCAIB núm. 5 (10/01/1991), p. 247-247. Versión en español

 

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el text refòs de la compilació de Dret Civil de les Illes Balears

BOIB núm. 120 (02/10/1990), p. 6081-6086

BOIB núm. 120 (02/10/1990), p. 6097-6103. Versión en español

 

 

ANY 1991

 

Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears

BOCAIB núm. 31 (09/03/1991), p. 1882-1885

BOCAIB núm. 31 (09/03/1991), p. 1885-1889. Versión en español

 

Llei 2/1991, de 13 de març, de crèdit extraordinari per atendre la despesa de les eleccions al Parlament de les Illes Balears

BOCAIB núm. 37 (23/03/1991), p. 2495-2496

BOCAIB núm. 37 (23/03/1991), p. 2503-2503. Versión en español

 

Llei 3/1991, de 13 de febrer, de suplement de crèdit per a la reparació de danys causats per pluges torrencials

BOCAIB núm. 43 (06/04/1991), p. 2776-2776

BOCAIB núm. 43 (06/04/1991), p. 2788-2788. Versión en español

 

Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears

BOCAIB núm. 46 (11/04/1991), p. 2918-2919

BOCAIB núm. 46 (11/04/1991), p. 2923-2925. Versión en español

 

Llei 5/1991, de dia 27 de febrer, de mancomunitats de municipis

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2953-2955

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2964-2966. Versión en español

 

Llei 6/1991, de dia 20 de març, de protecció dels arbres singulars

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2955-2955

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2966-2967. Versión en español

 

Llei 7/1991, de dia 20 de març, de modificació de l’article 34 de la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2953-2953

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2963-2964. Versión en español

 

Llei 8/1991, de dia 20 de març, de modificació de l’article 21.1 i de la disposició transitòria primera de la Llei 1/1987, de 18 de febrer, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2952-2953

BOCAIB núm. 47 (13/04/1991), p. 2964-2964. Versión en español

 

Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües

BOCAIB núm. 160 (24/12/1991), p. 8750-8753

BOCAIB núm. 160 (24/12/1991), p. 8754-8757. Versión en español

 

Llei 10/1991, de 27 de novembre, de creació i regulació de l’Institut Balear d’Administració Pública

BOCAIB núm. 161 (26/12/1991), p. 8782-8783

BOCAIB núm. 161 (26/12/1991), p. 8783-8785. Versión en español

 

Llei 11/1991, de 13 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1992

BOCAIB núm. 163 (31/12/1991), p. 8838-8861

BOCAIB núm. 163 (31/12/1991), p. 8843-8847. Versión en español

 

Llei 12/1991, de 20 de desembre, reguladora de l’impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient

BOCAIB núm. 165 ext (31/12/1991), p. 8939-8940

BOCAIB núm. 165 ext (31/12/1991), p. 8940-8942. Versión en español

 

 

ANY 1992

 

Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen a l’entorn humà

BOCAIB núm. 58 (14/05/1992), p. 3810-3815

BOCAIB núm. 58 (14/05/1992), p. 3815-3820. Versión en español

 

Llei 2/1992, de 6 de maig, de modificació de la disposició final primera de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística

BOCAIB núm. 65 (30/05/1992), p. 4258-4259

BOCAIB núm. 65 (30/05/1992), p. 4260-4261. Versión en español

 

Llei 3/1992, de 15 de juliol, de comunitats balears assentades fora del territori de la Comunitat Autònoma

BOCAIB núm. 98 (15/08/1992), p. 6682-6684

BOCAIB núm. 98 (15/08/1992), p. 6697-6699. Versión en español

 

Llei 4/1992, de 15 de juliol, del Servei Balear de Salut

BOCAIB núm. 98 (15/08/1992), p. 6684-6694

BOCAIB núm. 98 (15/08/1992), p. 6699-6710. Versión en español

 

Llei 5/1992, de 27 d’octubre, de crèdit extraordinari per a la transferència de capital a la Universitat de les Illes Balears

BOCAIB núm. 141 (21/11/1992), p. 9071-9071

BOCAIB núm. 141 (21/11/1992), p. 9078-9078. Versión en español

 

Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1993

BOCAIB núm. 158 (31/12/1992), p. 10243-10265

BOCAIB núm. 12 (28/01/1993), p. 434-434. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 158 (31/12/1992), p. 10265-10272. Versión en español

BOCAIB núm. 12 (28/01/1993), p. 435-435. Corrección de errores

 

Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats articles de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears

BOCAIB núm. 8 (19/01/1993), p. 282-301

BOCAIB núm. 8 (19/01/1993), p. 283-301. Versión en español

 

 

ANY 1993

 

Llei 1/1993, de 10 de març, de Síndic de Greuges de les Illes Balears

BOCAIB núm. 42 ext (07/04/1993), p. 2-4

BOCAIB núm. 42 ext (07/04/1993), p. 5-8. Versión en español

 

Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear d’Innovació Tecnològica

BOCAIB núm. 53 (23/04/1993), p. 3556-3558

BOCAIB núm. 53 (23/04/1993), p. 3561-3563. Versión en español

 

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques

BOCAIB núm. 62 (20/05/1993), p. 4221-4225

BOCAIB núm. 62 (20/05/1993), p. 4235-4240. Versión en español

 

Llei 4/1993, de 28 d’abril, de crèdit extraordinari de subvencions electorals

BOCAIB núm. 67 (01/06/1993), p. 4447-4447

BOCAIB núm. 67 (01/06/1993), p. 4477-4478. Versión en español

 

Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

BOCAIB núm. 83  (08/07/1993), p. 5765-5766

BOCAIB núm. 83  (08/07/1993), p. 5767-5770. Versión en español

 

Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condicions històrico-ambientals dels nuclis de població

BOCAIB núm. 131 (28/10/1993), p. 8639-8644

BOCAIB núm. 131 (28/10/1993), p. 8645-8650. Versión en español

 

Llei 7/1993, de 20 d’octubre,  de reforma de l’article 2n del títol preliminar del Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la compilació del Dret Civil de les Illes Balears

BOCAIB núm. 140 (18/11/1993), p. 8639-8644

BOCAIB núm. 140 (18/11/1993), p. 9543-9544. Versión en español

 

Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de règim local

BOCAIB núm. 155 (23/12/1993), p. 10723-10725

BOCAIB núm. 155 (23/12/1993), p. 10732-10737. Versión en español

 

Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’informació turística

BOCAIB núm. 155 (23/12/1993), p. 10725-10726

BOCAIB núm. 155 (23/12/1993), p. 10734-10735. Versión en español

 

Llei 10/1993, d’1 de desembre, de regulació de determinades taxes

BOCAIB núm. 157 (28/12/1993), p. 10859-10861

BOCAIB núm. 157 (28/12/1993), p. 10871-10874. Versión en español  

 

Llei 11/1993, de 22 de desembre, de pressupost generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1994 

BOCAIB núm. 159 ext (31/12/1993), p. 10859-10861

BOCAIB núm. 159 ext (31/12/1993), p. 11076-11084. Versión en español

 

Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social, corresponents al Decret del Consell General Interinsular de 28 de juny de 1982

BOCAIB núm. 159 ext (31/12/1993), p. 11071-11072

BOCAIB núm. 159 ext (31/12/1993), p. 11082-11084. Versión en español

 

Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’inspecció tècnica de vehicles

BOCAIB núm. 159 ext (31/12/1993), p. 11072-11074

BOCAIB núm. 159 ext (31/12/1993), p. 11084-11086. Versión en español

 

 

ANY 1994

 

Llei 1/1994, de 23 de març, sobre condicions per a la reconstrucció en sòl no urbanitzable d’edificis i instal·lacions afectades per obres públiques o declarades d’utilitat pública i executades pel sistema d’execució forçosa

BOCAIB núm. 47 (19/04/1994), p. 3555-3555

BOCAIB núm. 47 (19/04/1994), p. 3559-3559. Versión en español

 

Llei 2/1994, de 18 de maig, d’infraccions en matèria de calendaris i d’horaris comercials

BOCAIB núm. 72 (14/06/1994), p. 5643-5644

BOCAIB núm. 72 (14/06/1994), p. 5649-5650. Versión en español

 

Llei 3/1994, de 29 de novembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 1995

BOCAIB núm. 157 (24/12/1994), p. 12307-12319

BOCAIB núm. 157 (24/12/1994), p. 12326-12331. Versión en español

 

Llei 4/1994, de 29 de novembre, de mesures en relació amb diverses figures tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 154 (17/12/1994), p. 11978-11980

BOCAIB núm. 154 (17/12/1994), p. 11982-11983. Versión en español

 

Llei 5/1994, de 30 de novembre, de la representació i de la defensa en judici de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 154 (17/12/1994), p. 11978-11978

BOCAIB núm. 154 (17/12/1994), p. 11981-11982. Versión en español

 

Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d’animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esport

BOCAIB núm. 159 (29/12/1994), p. 12475-12482

BOCAIB núm. 159 (29/12/1994), p. 12496-12503. Versión en español

 

 

ANY 1995

 

Llei 1/1995, de 28 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 32 (16/03/1995), p. 2348-2350

BOCAIB núm. 32 (16/03/1995), p. 2363-2366. Versión en español

 

Llei 2/1995, de 22 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

BOCAIB núm. 34 (21/03/1995), p. 2555-2555

BOCAIB núm. 34 (21/03/1995), p. 2558-2559. Versión en español

 

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l’esport balear

BOCAIB núm. 35 (23/03/1995), p. 2667-2675

BOCAIB núm. 35 (23/03/1995), p. 2678-2686. Versión en español

 

Llei 4/1995, de 21 de març, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma les Illes Balears

BOCAIB núm. 37 ext (25/03/1995), p. 2946-2946

BOCAIB núm. 37 ext (25/03/1995), p. 2949-2949. Versión en español

 

Llei 5/1995, de 22 de març, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma les Illes Balears

BOCAIB núm. 37 ext (25/03/1995), p. 2946-2947

BOCAIB núm. 37 ext (25/03/1995), p. 2949-2950. Versión en español

 

Llei 6/1995, de 21 de març, d’actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors

BOCAIB núm. 37 ext (25/03/1995), p. 2947-2949

BOCAIB núm. 53 (29/04/1995), p. 4268-4269. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 37 ext (25/03/1995), p. 2950-2952. Versión en español

BOCAIB núm. 53 (29/04/1995), p. 4283-4284. Corrección de errores

 

Llei 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats

BOCAIB núm. 43 (08/04/1995), p. 3467-3471

BOCAIB núm. 43 (08/04/1995), p. 3475-3479. Versión en español

 

Llei 8/1995, de dia 30 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions

BOCAIB núm. 50 (22/04/1995), p. 3994-4002

BOCAIB núm. 50 (22/04/1995), p. 4010-4018. Versión en español

 

Llei 9/1995, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1996

BOCAIB núm. 162 (30/12/1995), p. 13331-13348

BOCAIB núm. 162 (30/12/1995), p. 13352-13357. Versión en español

 

Llei 10/1995, de 20 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de patrimoni

BOCAIB núm. 163 (30/12/1995), p. 13394-13396

BOCAIB núm. 163 (30/12/1995), p. 13400-13402. Versión en español

 

 

ANY 1996

 

Llei 1/1996, de 23 d’abril, de modificació de l’article 45 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 60 (16/05/1996), p. 6014-6016

BOCAIB núm. 60 (16/05/1996), p. 6026-6029. Versión en español

 

Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 150 (05/12/1996), p. 16212-16216

BOCAIB núm. 150 (05/12/1996), p. 16220-16224. Versión en español  

 

Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació turística

BOCAIB núm. 158 (21/12/1996), p. 17445-17448

BOCAIB núm. 158 (21/12/1996), p. 17455-17459. Versión en español

 

Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1997

BOCAIB núm. 162 (31/12/1996), p. 17692-17697

BOCAIB núm. 162 (31/12/1996), p. 17711-17717. Versión en español

 

Llei 5/1996, de 18 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

BOCAIB núm. 162 (31/12/1996), p. 17702-17704

BOCAIB núm. 162 (31/12/1996), p. 17721-17724. Versión en español

 

Llei 6/1996, de 18 de desembre de 1996 per la qual es crea i regula el Pla de modernització de l’oferta turística complementària de les Illes Balears

BOCAIB núm. 162 (31/12/1996), p. 17697-17702

BOCAIB núm. 162 (31/12/1996), p. 17717-17721. Versión en español

 

 

ANY 1997

 

Llei 1/1997, de 20 de maig, de taxes per inspeccions i controls sanitaris oficials de carns fresques

BOCAIB núm. 067 (03/06/1997), p. 7884-7887

BOCAIB núm. 067 (03/06/1997), p. 7889-7893. Versión en español

                                 

Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 076 (21/06/1997), p. 9711-9715

BOCAIB núm. 092 (24/07/1997), p. 11527-11527. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 076 (21/06/1997), p. 9724-9728. Versión en español

BOCAIB núm. 092 (24/07/1997), p. 11533-11533. Corrección de errores

 

Llei 3/1997, de 13 de maig , de modificació de l'article 8 de la Llei 10/1988, de 26 d'octubre, de coordinació de policies locals

BOCAIB núm. 077 ext (21/06/1997), p. 9935-9936

BOCAIB núm. 077 ext (21/06/1997), p. 9940-9941. Versión en español

 

Llei 4/1997, de 13 de maig, reguladora de la segona actividat de les policies locals

BOCAIB núm. 077 ext (21/06/1997), p. 9934-9935

BOCAIB núm. 077 ext (21/06/1997), p. 9938-9940. Versión en español

 

Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears

BOCAIB núm. 088 (15/07/1997), p. 11095-11100

BOCAIB núm. 089 (17/07/1997), p. 11256-11256. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 088 (15/07/1997), p. 11112-11117. Versión en español

BOCAIB núm. 089 (17/07/1997), p. 11277-11277. Corrección de errores

 

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears

BOCAIB núm. 088 (15/07/1997), p. 11100-11108

BOCAIB núm. 089 (17/07/1997), p. 11256-11256. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 088 (15/07/1997), p. 11117-11126. Versión en español

BOCAIB núm. 089 (17/07/1997), p. 11277-11277. Corrección de errores

 

Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic

BOCAIB núm. 148 (29/11/1997), p. 17510-17512

BOCAIB núm. 148 (29/11/1997), p. 17514-17516. Versión en español

 

Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors

BOCAIB núm. 157 ext (20/12/1997), p. 2-6

BOCAIB núm. 157 ext (20/12/1997), p. 11-16. Versión en español

 

Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

BOCAIB núm. 161 (30/12/1997), p. 19254-19259

BOCAIB núm. 022 (14/02/1998), p. 2146-2146. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 161 (30/12/1997), p. 19269-19275. Versión en español

BOCAIB núm. 022 (14/02/1998), p. 2153-2153. Corrección de errores

 

Llei 10/1997, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998

BOCAIB núm. 161 (30/12/1997), p. 19259-19264

BOCAIB núm. 028 (28/02/1998), p. 2739-2749. Correcció d’errors i annexes

BOCAIB núm. 161 (30/12/1997), p. 19275-19280. Versión en español

BOCAIB núm. 028 (28/02/1998), p. 2759-2759. Corrección de errores

 

 

ANY 1998

 

Llei 1/1998, de 10 de març, de l'estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 037 (17/03/1998), p. 3811-3819

BOCAIB núm. 037 (17/03/1998), p. 3826-3834. Versión en español

 

Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències a les Illes Balears

BOCAIB núm. 039 (21/03/1998), p. 3987-3994

BOCAIB núm. 039 (21/03/1998), p. 3998-4006. Versión en español

 

Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears

BOCAIB núm. 070 (28/05/1998), p. 7088-7091

BOCAIB núm. 070 (28/05/1998), p. 7128-7131. Versión en español

 

Llei 4/1998, de 19 de maig, per la qual s'aproven mesures transitòries relatives a l'atorgament d'autoritzacions prèvies de construccions, obres i instal.lacions d'empreses i activitats turístiques

BOCAIB núm. 070 (28/05/1998), p. 7091-7092

BOCAIB núm. 070 (28/05/1998), p. 7131-7132. Versión en español

 

Llei 5/1998, de 23 d'octubre, de creació del Consell Balear de Transports Terrestres i del Comitè Balear del Transport per Carretera

BOCAIB núm. 136 ext (24/10/1998), p. 2-3

BOCAIB núm. 136 ext (24/10/1998), p. 3-4. Versión en español

 

Llei 6/1998, de 23 d'octubre, de mesures cautelars fins a l'aprovació de les directrius d'ordenació territorial

BOCAIB núm. 136 ext (24/10/1998), p. 3-3

BOCAIB núm. 136 ext (24/10/1998), p. 4-5. Versión en español

 

Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

BOCAIB núm. 149 (21/11/1998), p. 17942-17950

BOCAIB núm. 165 (29/12/1998), p. 19765-19765. Correcció d’errors

BOCAIB núm. 149 (21/11/1998), p. 17960-17968. Versión en español

BOCAIB núm. 165 (29/12/1998), p. 19803-19804. Corrección de errores

 

Llei 8/1998, de 23 de novembre, de taxes per inspeccions i controls sanitaris d'animals i els seus productes

BOCAIB núm. 154 (03/12/1998), p. 18572-18575

BOCAIB núm. 154 (03/12/1998), p. 18579-18582. Versión en español

 

Llei 9/1998, del 14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears

BOCAIB núm. 161 (19/12/1998), p. 19286-19289

BOCAIB núm. 161 (19/12/1998), p. 19301-19304. Versión en español

 

Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis profesionals de les Illes Balears

BOCAIB núm. 161 (19/12/1998), p. 19289-19293

BOCAIB núm. 161 (19/12/1998), p. 19304-19309. Versión en español

 

Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOCAIB núm. 163 (24/12/1998), p. 19541-19580

BOCAIB núm. 163 (24/12/1998), p. 19585-19630. Versión en español

 

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears

BOCAIB núm. 165 (29/12/1998), p. 19765-19779

BOCAIB núm. 165 (29/12/1998), p. 19804-19819. Versión en español

 

Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera

BOCAIB núm. 166 (31/12/1998), p. 19917-19921

BOCAIB núm. 166 (31/12/1998), p. 19930-19934. Versión en español

 

Llei 14/1998, de 23 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives

BOCAIB núm. 166 (31/12/1998), p. 19921-19926

BOCAIB núm. 166 (31/12/1998), p. 19934-19939. Versión en español

 

Llei 15/1998, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1999

BOCAIB núm. 167 ext (31/12/1998), p. 20133-20152

BOCAIB núm. 167 ext (31/12/1998), p. 20187-20192. Versión en español

 

 

ANY 1999

 

Llei 1/1999, de 17 de març, de l'estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les Illes Balears

BOIB núm. 038 (25/03/1999), p. 3979-3985

BOIB núm. 038 (25/03/1999), p. 3993-3999. Versión en español

 

Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears

BOIB núm. 041 (01/04/1999), p. 4251-4263

BOIB núm. 041 (01/04/1999), p. 4267-4280. Versión en español

 

Llei 3/1999, de 31 de març, de creació del Col·legi Professional de Protètics Dentals de les Illes Balears

BOIB núm. 045 (10/04/1999), p. 4604-4604

BOIB núm. 045 (10/04/1999), p. 4657-4658. Versión en español

 

Llei 4/1999, de 31 de març, reguladora de la funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials

BOIB núm. 045 (10/04/1999), p. 4604-4609

BOIB núm. 045 (10/04/1999), p. 4658-4663. Versión en español

 

Llei 5/1999, de 31 de març, de cans de guia

BOIB núm. 045 (10/04/1999), p. 4609-4612

BOIB núm. 045 (10/04/1999), p. 4663-4666. Versión en español

 

Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries

BOIB núm. 048 (17/04/1999), p. 5108-5128

BOIB núm. 048 (17/04/1999), p. 5137-5158. Versión en español

 

Llei 7/1999, de 8 d'abril, d'atribució de competències als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives

BOIB núm. 049 (20/04/1999), p. 5267-5269

BOIB núm. 049 (20/04/1999), p. 5297-5300. Versión en español

 

Llei 8/1999, de 12 d'abril, d'atribució de competècies als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania

BOIB núm. 051 (24/04/1999), p. 5515-5521

BOIB núm. 051 (24/04/1999), p. 5621-5628. Versión en español

 

Llei 9/1999, de 6 d'octubre, de mesures cautelars i d'emergència relatives a l'ordenació del territori i l'urbanisme a les Illes Balears

BOIB núm. 128 (12/10/1999), p. 14051-14052

BOIB núm. 128 (12/10/1999), p. 14067-14068. Versión en español

 

Llei 10/1999, de 23 de desembre, de modificació parcial de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic

BOIB núm. 162 (30/12/1999), p. 17771-17771

BOIB núm. 162 (30/12/1999), p. 17834-17835. Versión en español

 

Llei 11/1999, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2000

BOIB núm. 162 (30/12/1999), p. 17771-17788

BOIB núm. 162 (30/12/1999), p. 17835-17842. Versión en español

 

Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques

BOIB núm. 162 (30/12/1999), p. 17789-17794

BOIB núm. 162 (30/12/1999), p. 17842-17848. Versión en español

 

 

ANY 2000

 

Llei 1/2000, de 9 de març , de modificació de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals, per la qual s'amplia l'àmbit d'algunes àrees d'especial protecció

BOIB núm. 031 ext (11/03/2000), p. 2-7

BOIB núm. 031 ext (11/03/2000), p. 8-8. Versión en español

 

Llei 2/2000, de 14 de març, de modificació de l'article 3, de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 033 ext (16/03/2000), p. 2-2

BOIB núm. 033 ext (16/03/2000), p. 2-2. Versión en español

 

Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

BOIB núm. 040 (28/03/2000), p. 4739-4741

BOIB núm. 040 (28/03/2000), p. 4753-4756. Versión en español

 

Llei 4/2000, de 22 de març, de moratòria de construcció i ampliació de camps de golf a les Illes Pitiüses

BOIB núm. 041 (30/03/2000), p. 4947-4947

BOIB núm. 041 (30/03/2000), p. 4965-4965. Versión en español

 

Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona

BOIB núm. 054 (29/04/2000), p. 6692-6693

BOIB núm. 054 (29/04/2000), p. 6703-6705. Versión en español

 

Llei 6/2000, de 31 de maig, de modificació de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

BOIB núm. 072 (10/06/2000), p. 9004-9006

BOIB núm. 122 ext (06/10/2000), p. 2-2. Correcció d’errors

BOIB núm. 072 (10/06/2000), p. 9024-9027. Versión en español

BOIB núm. 122 ext (06/10/2000), p. 2-2. Corrección de errores

 

Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

BOIB núm. 080 (29/06/2000), p. 10133-10134

BOIB núm. 088 (18/07/2000), p. 11107-11107. Correcció d’errors

BOIB núm. 080 (29/06/2000), p. 10153-10154. Versión en español

BOIB núm. 088 (18/07/2000), p. 11161-11162. Corrección de errores

 

Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars

BOIB núm. 134 (02/11/2000), p. 16811-16819

BOIB núm. 134 (02/11/2000), p. 16873-16881. Versión en español

 

Llei 9/2000, de 27 d'octubre, de modificació de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques

BOIB núm. 134 (02/11/2000), p. 16819-16819

BOIB núm. 134 (02/11/2000), p. 16881-16881. Versión en español

 

Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

BOIB núm. 150 (09/12/2000), p. 18906-18909

BOIB núm. 150 (09/12/2000), p. 18912-18915. Versión en español

 

Llei 11/2000, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears

BOIB núm. 155 (21/12/2000), p. 19651-19653

BOIB núm. 155 (21/12/2000), p. 19662-19664. Versión en español

 

Llei 12/2000, de 13 de desembre, de creació del Col.legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears

BOIB núm. 155 (21/12/2000), p. 19653-19653

BOIB núm. 155 (21/12/2000), p. 19664-19665. Versión en español

 

Llei 13/2000, de 21 de desembre, del Camí de Cavalls de Menorca

BOIB núm. 157 ext (27/12/2000), p. 3-4

BOIB núm. 157 ext (27/12/2000), p. 16-18. Versión en español

 

Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial

BOIB núm. 157 ext (27/12/2000), p. 4-8

BOIB núm. 024 (23/02/2002), p. 2620-2620. Correcció d’errors

BOIB núm. 157 ext (27/12/2000), p. 18-22. Versión en español

BOIB núm. 024 (23/02/2002), p. 2671-2672. Corrección de errores

 

Llei 15/2000, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001

BOIB núm. 159 (30/12/2000), p. 20243-20259

BOIB núm. 159 (30/12/2000), p. 20272-20289. Versión en español

 

Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

BOIB núm. 159 (30/12/2000), p. 20260-20268

BOIB núm. 159 (30/12/2000), p. 20290-20299. Versión en español

 

 

ANY 2001

 

Llei 1/2001, de 5 de març, de cessió gratuïta a l'Ajuntament d'Alcúdia d'uns trams de les carreteres C-712, C-713 i PM-225 al seu pas pel nucli urbà

BOIB núm. 030 (10/03/2001), p. 3235-3235

BOIB núm. 030 (10/03/2001), p. 3247-3247. Versión en español

 

Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori

BOIB núm. 032 (15/03/2001), p. 3436-3439

BOIB núm. 032 (15/03/2001), p. 3467-3470. Versión en español

 

Llei 3/2001, de 8 de març, de creació del Col.legi Oficial de Podòlegs de les Illes Balears

BOIB núm. 032 (15/03/2001), p. 3439-3439

BOIB núm. 032 (15/03/2001), p. 3470-3471. Versión en español

 

Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears

BOIB núm. 035 (22/03/2001), p. 3795-3799

BOIB núm. 035 (22/03/2001), p. 3814-3819. Versión en español

 

Llei 5/2001, de 29 de març, de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Palma del tram de l’enllaç de Cala Major-Illetes a la PM-1 i la C-719, carrer Calvià, Ca’s Català, TM Palma

BOIB núm. 041 (05/04/2001), p. 4764-4764

BOIB núm. 041 (05/04/2001), p. 4809-4809. Versión en español

 

Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 049 (24/04/2001), p. 5668-5675

BOIB núm. 049 (24/04/2001), p. 5699-5708. Versión en español

 

Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les estades a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient

BOIB núm. 052 (01/05/2001), p. 6171-6173

BOIB núm. 052 (01/05/2001), p. 6183-6186. Versión en español

 

Llei 8/2001, de 27 d'abril, de designació de seu dels jutjats Social i Penal amb jurisdicció a l'illa de Menorca

BOIB núm. 054 (05/05/2001), p. 6395-6395

BOIB núm. 054 (05/05/2001), p. 6402-6402. Versión en español

 

Llei 9/2001, de 16 de maig, de cessió gratuïta a l'Ajuntament de Palma de la titularitat de tres solars situats en el terme municipal de Palma

BOIB núm. 062 (24/05/2001), p. 7507-7507

BOIB núm. 062 (24/05/2001), p. 7524-7524. Versión en español

 

Llei 10/2001, de 13 de juny, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals

BOIB núm. 074 (21/06/2001), p. 9380-9380

BOIB núm. 079 (03/07/2001), p. 9939-9939. Correcció d’errors

BOIB núm. 074 (21/06/2001), p. 9398-9399. Versión en español

BOIB núm. 079 (03/07/2001), p. 10012-10012. Corrección de errores

 

Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears

BOIB núm. 077 (28/06/2001), p. 9716-9725

BOIB núm. 077 (28/06/2001), p. 9739-9749. Versión en español

 

Llei 12/2001, de 22 de juny, de modificació de la Llei 15/2000, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2001

BOIB núm. 077 (28/06/2001), p. 9725-9726

BOIB núm. 077 (28/06/2001), p. 9749-9750. Versión en español

 

Llei 13/2001, de 8 d'octubre, de creació del Col·legi Professional de Logopedes de les Illes Balears

BOIB núm. 123 (13/10/2001), p. 15243-15243

BOIB núm. 123 (13/10/2001), p. 15246-15247. Versión en español

 

Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social

BOIB núm. 135 (10/11/2001), p. 17236-17265

BOIB núm. 135 (10/11/2001), p. 17278-17284. Versión en español

 

Llei 15/2001, de 29 de novembre, de creació del Col.legi Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears

BOIB núm. 147 (08/12/2001), p. 19507-19507

BOIB núm. 147 (08/12/2001), p. 19513-19514. Versión en español

 

Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins

BOIB núm. 153 (22/12/2001), p. 20516-20528

BOIB núm. 153 (22/12/2001), p. 20546-20549. Versión en español

 

Llei 17/2001, de 19 de desembre, de protecció ambiental de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

BOIB núm. 156 (29/12/2001), p. 21075-21089

BOIB núm. 004 (08/01/2002), p. 242-242. Correcció d’errors

BOIB núm. 156 (29/12/2001), p. 21105-21108. Versión en español

BOIB núm. 004 (08/01/2002), p. 242-243. Corrección de errores

 

Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables

BOIB núm. 156 (29/12/2001), p. 21090-21091

BOIB núm. 156 (29/12/2001), p. 21108-21110. Versión en español

 

Llei 19/2001, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002

BOIB núm. 156 ext (31/12/2001), p. 3-21

BOIB núm. 156 ext (31/12/2001), p. 74-79. Versión en español

 

Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

BOIB núm. 156 ext (31/12/2001), p. 22-35

BOIB núm. 156 ext (31/12/2001), p. 79-92. Versión en español

 

Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears

BOIB núm. 112 (18/09/2001), p. 13635-13638

BOIB núm. 119 (04/10/2001), p. 14651-14651. Correcció d’errors

BOIB núm. 112 (18/09/2001), p. 13644-13647. Versión en español

BOIB núm. 119 (04/10/2001), p. 14658-14658. Corrección de errores

 

 

ANY 2002

 

Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional

BOIB núm. 038 (28/03/2002), p. 4947-4949

BOIB núm. 038 (28/03/2002), p. 4962-4964. Versión en español

 

Llei 2/2002, de 3 d'abril, de sistema de finançament definitiu dels consells insulars

BOIB núm. 047 (18/04/2002), p. 5851- 5854

BOIB núm. 047 (18/04/2002), p. 5866-5869. Versión en español

 

Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears

BOIB núm. 064 (28/05/2002), p. 8388-8393

BOIB núm. 064 (28/05/2002), p. 8441-8447. Versión en español

 

Llei 4/2002, de 4 de juny, de taxes per inspeccions i controls sanitaris dels productes pesquers destinats al consum humà

BOIB núm. 071 (13/06/2002), p. 9493-9495

BOIB núm. 071 (13/06/2002), p. 9572-9574. Versión en español

 

Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions

BOIB núm. 079 (02/07/2002), p. 10756-10763

BOIB núm. 079 (02/07/2002), p. 10779-10785. Versión en español

 

Llei 6/2002, de 21 de juny, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 079 (02/07/2002), p. 10763-10764

BOIB núm. 079 (02/07/2002), p. 10785-10786. Versión en español

 

Llei 7/2002, de 21 de juny, per la qual s'autoritza la modificació del nivell d'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2002 i es modifica la Llei 19/2002, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002

BOIB núm. 079 (02/07/2002), p. 10764-10765

BOIB núm. 079 (02/07/2002), p. 10786-10787. Versión en español

 

Llei 8/2002, de 26 de setembre, de creació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears

BOIB núm. 121 (08/10/2002), p. 17395-17395

BOIB núm. 121 (08/10/2002), p. 17401-17402. Versión en español

 

Llei 9/2002, de 12 de desembre, per a la modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears

BOIB núm. 153 (21/12/2002), p. 22691-22691

BOIB núm. 153 (21/12/2002), p. 22703-22704. Versión en español

 

Llei 10/2002, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003

BOIB núm. 156 (28/12/2002), p. 23228-23248

BOIB núm. 156 (28/12/2002), p. 23321-23326. Versión en español

 

Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives

BOIB núm. 156 (28/12/2002), p. 23249-23258

BOIB núm. 156 (28/12/2002), p. 23326-23335. Versión en español

 

 

ANY 2003

 

Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

BOIB núm. 042 (29/03/2003), p. 3-33

BOIB núm. 042 (29/03/2003), p. 44-75. Versión en español

 

Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears

BOIB núm. 042 (29/03/2003), p. 33-38

BOIB núm. 042 (29/03/2003), p. 75-80. Versión en español

 

Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 044 (03/04/2003), p. 3-15

BOIB núm. 044 (03/04/2003), p. 32-44. Versión en español

 

Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears

BOIB núm. 044 (03/04/2003), p. 15-23

BOIB núm. 044 (03/04/2003), p. 44-52. Versión en español

 

Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

BOIB núm. 055 (22/04/2003), p. 3-16

BOIB núm. 055 (22/04/2003), p. 25-39. Versión en español

 

Llei 6/2003, de 8 de juliol, de modificació de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social

BOIB núm. 099 (10/07/2003), p. 5-5

BOIB núm. 099 (10/07/2003), p. 30-30. Versión en español

 

Llei 7/2003, de 22 d’octubre, per la qual es deroga la Llei 7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les estades a empreses turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient

BOIB núm. 148 (25/10/2003), p. 4-4

BOIB núm. 148 (25/10/2003), p. 10-11. Versión en español

 

Llei 8/2003, de 25 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears

BOIB núm. 168 (04/12/2003), p. 4-5

BOIB núm. 168 (04/12/2003), p. 15-16. Versión en español

 

Llei 9/2003, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2004

BOIB núm. 179 ext (29/12/2003), p. 2-23

BOIB núm. 179 ext (29/12/2003), p. 53-75. Versión en español

 

Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i administratives

BOIB núm. 179 ext (29/12/2003), p. 23-50

BOIB núm. 179 ext (29/12/2003), p. 75-102. Versión en español

 

 

ANY 2004

 

Llei 1/2004, de 19 de febrer, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals

BOIB núm. 029 (28/02/2004), p. 4-4

BOIB núm. 029 (28/02/2004), p. 37-37. Versión en español

 

Llei 2/2004, de 2 de març, de creació del Col·legi Oficial d'Enginyers en Informàtica de les Illes Balears

BOIB núm. 035 (11/03/2004), p. 5-5

BOIB núm. 035 (11/03/2004), p. 30-31. Versión en español

 

Llei 3/2004, de 2 de març, de creació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears

BOIB núm. 035 (11/03/2004), p. 5-6

BOIB núm. 035 (11/03/2004), p. 31-32. Versión en español

 

Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

BOIB núm. 050 (10/04/2004), p. 3-8

BOIB núm. 050 (10/04/2004), p. 15-21. Versión en español

 

Llei 5/2004, de 20 de desembre, de creació del Col.legi Oficial de Guies Turístics de les Illes Balears

BOIB núm. 184 (25/12/2004), p. 5-5

BOIB núm. 184 (25/12/2004), p. 53-54. Versión en español

 

Llei 6/2004, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions

BOIB núm. 186 (30/12/2004), p. 4-9

BOIB núm. 186 (30/12/2004), p. 90-95. Versión en español

 

Llei 7/2004, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2005

BOIB núm. 186 (30/12/2004), p. 9-14

BOIB núm. 186 (30/12/2004), p. 95-101. Versión en español

 

Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública

BOIB núm. 186 (30/12/2004), p. 14-39

BOIB núm. 057 (14/04/2005), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 186 (30/12/2004), p. 101-126. Versión en español

BOIB núm. 057 (14/04/2005), p. 38-38. Corrección de errores

 

 

ANY 2005

 

Llei 1/2005, de 3 de març, de reforma de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes Balears

BOIB núm. 041 (12/03/2005), p. 5-5

BOIB núm. 041 (12/03/2005), p. 32-32. Versión en español

 

Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d'estades turístiques a habitatges

BOIB núm. 054 (07/04/2005), p. 5-7

BOIB núm. 080 (26/05/2005), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 054 (07/04/2005), p. 19-21. Versión en español

BOIB núm. 080 (26/05/2005), p. 22-23. Corrección de errores

 

Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears

BOIB núm. 065 (28/04/2005), p. 4-8

BOIB núm. 065 (28/04/2005), p. 25-29. Versión en español

 

Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears

BOIB núm. 071 (10/05/2005), p. 5-17

BOIB núm. 071 (10/05/2005), p. 33-46. Versión en español

 

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO)

BOIB núm. 085 (04/06/2005), p. 4-12

BOIB núm. 085 (04/06/2005), p. 30-39. Versión en español

 

Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

BOIB núm. 087 (07/06/2005), p. 5-15

BOIB núm. 090 (14/06/2005), p. 4-4. Correcció d’errors

BOIB núm. 087 (07/06/2005), p. 31-42. Versión en español

BOIB núm. 090 (14/06/2005), p. 25-25. Corrección de errores

 

Llei 7/2005, de 21 de juny, de reforma de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

BOIB núm. 099 (30/06/2005), p. 4-4

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 099 (30/06/2005), p. 53-53. Versión en español

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 34-34. Corrección de errores

 

Llei 8/2005, de 21 de juny, de mesures transitòries per a l’atorgament de la llicència autonòmica de gran establiment comercial a les Illes Balears

BOIB núm. 099 (30/06/2005), p. 4-5

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 099 (30/06/2005), p. 54-54. Versión en español

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 34-34. Corrección de errores

 

Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament

BOIB núm. 099 (30/06/2005), p. 5-12

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 099 (30/06/2005), p. 54-62. Versión en español

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 34-34. Corrección de errores

 

Llei 10/2005, de 14 de juny, de ports de les Illes Balears

BOIB núm. 100 (02/07/2005), p. 7-48

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 100 (02/07/2005), p. 87-105. Versión en español

BOIB núm. 111 (26/07/2005), p. 34-34. Corrección de errores

 

Llei 11/2005, de 7 de desembre, de mesures específiques i tributàries per a les illes d’Eivissa i Formentera en matèria d’ordenació territorial, urbanisme i turisme

BOIB núm. 188 (15/12/2005), p. 4-6

BOIB núm. 188 (15/12/2005), p. 41-43. Versión en español

 

Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2006

BOIB núm. 196 (31/12/2005), p. 5-18

BOIB núm. 007 (17/01/2006), p. 4-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 196 (31/12/2005), p. 124-129. Versión en español

BOIB núm. 007 (17/01/2006), p. 17-18. Corrección de errores

 

Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives

BOIB núm. 196 (31/12/2005), p. 18-31

BOIB núm. 036 (11/03/2006), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 196 (31/12/2005), p. 129-141. Versión en español

BOIB núm. 036 (11/03/2006), p. 53-53. Corrección de errores

 

Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 098 (28/06/2005), p. 4-18

BOIB núm. 104 (12/07/2005), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 113 (30/07/2005), p. 23-24. Correcció d’errors

BOIB núm. 098 (28/06/2005), p. 37-53. Versión en español

BOIB núm. 104 (12/07/2005), p. 51-51. Corrección de errores

BOIB núm. 113 (30/07/2005), p. 51-52. Corrección de errores

 

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions

BOIB núm. 196 (31/12/2005), p. 81-91

BOIB núm. 196 (31/12/2005), p. .Versión en español

 

 

ANY 2006

 

Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades

BOIB núm. 036 (11/03/2006), p. 5-6

BOIB núm. 036 (11/03/2006), p. 51-52. Versión en español

 

Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears

BOIB núm. 039 (18/03/2006), p. 4-4

BOIB núm. 039 (18/03/2006), p. 28-28. Versión en español

 

Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears

BOIB núm. 050 (06/04/2006), p. 4-14

BOIB núm. 050 (06/04/2006), p. 37-47. Versión en español

 

Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears

BOIB núm. 050 (06/04/2006), p. 11-21

BOIB núm. 050 (06/04/2006), p. 47-55. Versión en español

 

Llei 5/2006, de 30 de març, de creació del Col.legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears

BOIB núm. 050 (06/04/2006), p. 21-22

BOIB núm. 050 (06/04/2006), p. 55-56. Versión en español

 

Llei 6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial

BOIB núm. 061 (27/04/2006), p. 4-23

BOIB núm. 061 (27/04/2006), p. 42-62. Versión en español

 

Llei 7/2006, de 3 de maig, reguladora de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera

BOIB núm. 069 (11/05/2006), p. 5-12

BOIB núm. 069 (11/05/2006), p. 57-64. Versión en español

 

Llei 8/2006, de 14 de juny, de creació del consorci de transports de Mallorca

BOIB núm. 088 (22/06/2006), p. 6-12

BOIB núm. 088 (22/06/2006), p. 39-45. Versión en español

 

Llei 9/2006, de 17 de juliol, de reforma de la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears

BOIB núm. 105 (27/07/2006), p. 5-5

BOIB núm. 105 (27/07/2006), p. 42-42. Versión en español

 

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

BOIB núm. 109 (03/08/2006), p. 5-22

BOIB núm. 112 (10/08/2006), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 109 (03/08/2006), p. 59-78. Versión en español

BOIB núm. 112 (10/08/2006), p. 42-42. Corrección de errores

 

Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears

BOIB núm. 133 (21/09/2006), p. 4-21

BOIB núm. 133 (21/09/2006), p. 38-56. Versión en español

 

Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona

BOIB núm. 135 (26/09/2006), p. 4-10

BOIB núm. 135 (26/09/2006), p. 18-25. Versión en español

 

Llei 13/2006, de 19 d’octubre, de creació del Col·legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears

BOIB núm. 151 (26/10/2006), p. 4-5

BOIB núm. 151 (26/10/2006), p. 39-40. Versión en español

 

Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears

BOIB núm. 151 (26/10/2006), p. 5-26

BOIB núm. 162 (16/11/2006), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 151 (26/10/2006), p. 40-62. Versión en español

BOIB núm. 162 (16/11/2006), p. 29-30. Corrección de errores

 

Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears

BOIB núm. 152 (28/10/2006), p. 6-15

BOIB núm. 036 (08/03/2007), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 152 (28/10/2006), p. 72-82. Versión en español

BOIB núm. 036 (08/03/2007), p. 23-23. Corrección de errores

 

Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears

BOIB núm. 152 (28/10/2006), p. 15-49

BOIB núm. 152 (28/10/2006), p. 82-117. Versión en español

 

Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l’atenció i dels drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

BOIB núm. 163 (18/11/2006), p. 4-26

BOIB núm. 024 (13/02/2007), p. 6-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 163 (18/11/2006), p. 52-74. Versión en español

BOIB núm. 024 (13/02/2007), p. 26-26. Corrección de errores

 

Llei 18/2006, de 22 de novembre, de mediació familiar

BOIB núm. 170 (30/11/2006), p. 4-8

BOIB núm. 170 (30/11/2006), p. 32-37. Versión en español

 

Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears

BOIB núm. 170 (30/11/2006), p. 8-17

BOIB núm. 170 (30/11/2006), p. 37-45. Versión en español

 

Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears

BOIB núm. 186 ext (27/12/2006), p. 2-27

BOIB núm. 186 ext (27/12/2006), p. 44-71. Versión en español

 

Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de joventut i lleure

BOIB núm. 184 (23/12/2006), p. 4-10

BOIB núm. 184 (23/12/2006), p. 43-49. Versión en español

 

Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i donacions

BOIB núm. 184 (23/12/2006), p. 10-21

BOIB núm. 184 (23/12/2006), p. 50-60. Versión en español

 

Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

BOIB núm. 186 ext (27/12/2006), p. 27-44

BOIB núm. 186 ext (27/12/2006), p. 71-88. Versión en español

 

Llei 24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2007

BOIB núm. 188 (30/12/2006), p. 6-25

BOIB núm. 188 (30/12/2006), p. 98-104. Versión en español

 

Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives

BOIB núm. 188 (30/12/2006), p. 25-37

BOIB núm. 188 (30/12/2006), p. 104-116. Versión en español

 

 

ANY 2007

 

Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears

BOIB núm. 045 (24/03/2007), p. 8-19

BOIB núm. 045 (24/03/2007), p. 89-101. Versión en español

 

Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 049 (03/04/2007), p. 5-10

BOIB núm. 049 (03/04/2007), p. 62-68. Versión en español

 

Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 049 (03/04/2007), p. 10-32

BOIB núm. 049 (03/04/2007), p. 68-91. Versión en español

 

Llei 4/2007, de 28 de març, de creació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears

BOIB núm. 053 (10/04/2007), p. 5-6

BOIB núm. 053 (10/04/2007), p. 9-10. Versión en español

 

Llei 5/2007, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008

BOIB núm. 196 (29/12/2007), p. 4-24

BOIB núm. 196 (29/12/2007), p. 70-91. Versión en español

 

Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives

BOIB núm. 196 (29/12/2007), p. 24-44

BOIB núm. 196 (29/12/2007), p. 91-113. Versión en español

 

Decret llei 1/2007, de 3 de novembre, de mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor ambiental per a les Illes Balears

BOIB núm. 176 ext (24/11/2007), p. 2-18

BOIB núm. 176 ext (24/11/2007), p. 19-20. Versión en español

 

 

ANY 2008

 

Llei 1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears

BOIB núm. 030 (01/03/2008), p. 5-6

BOIB núm. 030 (01/03/2008), p. 33-34. Versión en español

 

Llei 2/2008, de 26 de març, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals

BOIB núm. 050 (12/04/2008), p. 5-5

BOIB núm. 050 (12/04/2008), p. 34-34. Versión en español

 

Llei 3/2008, de 14 d'abril, de creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears

BOIB núm. 056 (24/04/2008), p. 8-16

BOIB núm. 056 (24/04/2008), p. 76-85. Versión en español

 

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears

BOIB núm. 068 (17/05/2008), p. 4-22

BOIB núm. 068 (17/05/2008), p. 34-38. Versión en español

 

Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública

BOIB núm. 068 (17/05/2008), p. 23-25

BOIB núm. 068 (17/05/2008), p. 38-41. Versión en español

 

Llei 6/2008, de 22 de maig, de l'estatut dels expresidents del Parlament de les Illes Balears

BOIB núm. 072 (24/05/2008), p. 5-5

BOIB núm. 072 (24/05/2008), p. 45-45. Versión en español

 

Llei 7/2008, de 5 de juny, per la qual es modifica la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

BOIB núm. 081 (10/06/2008), p. 6-6

BOIB núm. 081 (10/06/2008), p. 114-115. Versión en español

 

Llei 8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

BOIB núm. 087 (21/06/2008), p. 5-6

BOIB núm. 087 (21/06/2008), p. 49-50. Versión en español

 

Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009

BOIB núm. 182 (27/12/2008), p. 4-28

BOIB núm. 033 (05/03/2009), p. 7-7. Correcció d’errors

BOIB núm. 182 (27/12/2008), p. 66-91. Versión en español

BOIB núm. 033 (05/03/2009), p. 53-53. Corrección de errores

 

Decret llei 1/2008, de 10 d’octubre, de mesures tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears

BOIB núm. 144 (11/10/2008), p. 5-8

BOIB núm. 154 (01/11/2008), p. 4-4. Correcció d’errors

BOIB núm. 144 (11/10/2008), p. 26-29. Versión en español

BOIB núm. 154 (01/11/2008), p. 20-20. Corrección de errores

 

 

ANY 2009

 

Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears

BOIB núm. 032 (03/03/2009), p. 3-6

BOIB núm. 032 (03/03/2009), p. 23-26. Versión en español

 

Llei 2/2009, de 19 de març, de rehabilitació i millora dels barris dels municipis de les Illes Balears

BOIB núm. 044 (26/03/2009), p. 6-9

BOIB núm. 044 (26/03/2009), p. 40-43. Versión en español

 

Llei 3/2009, de 27 d'abril, de modificació de la compilació de Dret Civil de les Illes Balears, sobre causes d'indignitat successòria i desheretament

BOIB núm. 066 (05/05/2009), p. 4-5

BOIB núm. 066 (05/05/2009), p. 315-316. Versión en español

 

Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

BOIB núm. 089 (18/06/2009), p. 5-28

BOIB núm. 089 (18/06/2009), p. 104-128. Versión en español

 

Llei 5/2009, de 17 de juny, de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social

BOIB núm. 093 (27/06/2009), p. 7-9

BOIB núm. 093 (27/06/2009), p. 66-68. Versión en español

 

Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears

BOIB núm. 172 (24/11/2009), p. 4-12

BOIB núm. 172 (24/11/2009), p. 34-43. Versión en español

 

Llei 7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars

BOIB núm. 186 (22/12/2009), p. 5-7

BOIB núm. 186 (22/12/2009), p. 57-59. Versión en español

 

Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior

BOIB núm. 186 (22/12/2009), p. 7-14

BOIB núm. 186 (22/12/2009), p. 59-67. Versión en español

 

Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010

BOIB núm. 189 (29/12/2009), p. 4-28

BOIB núm. 189 (29/12/2009), p. 58-82. Versión en español

 

Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears

BOIB núm. 017 ext (02/02/2009), p. 2-7

BOIB núm. 017 ext (02/02/2009), p. 8-14. Versión en español

 

BOIB núm. 033 (05/03/2009), P. 7-7. Validació

BOIB núm. 033 (05/03/2009), p. 53-53. Convalidación

 

Decret llei 2/2009, de 8 de maig, de mesures urgents per a la construcció d'un nou hospital a l'illa d'Eivissa 

BOIB núm. 068 (09/05/2009), p. 6-7

BOIB núm. 068 (09/05/2009), p. 143-144. Versión en español

 

Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears

BOIB núm. 078 (30/05/2009), p. 6-13

BOIB núm. 078 (30/05/2009), p. 100-108. Versión en español

 

Decret llei 4/2009, de 27 de novembre, de mesures urgents en matèria d'ordenació del territori i medi ambient

BOIB núm. 174 (28/11/2009), p. 4-5

BOIB núm. 174 (28/11/2009), p. 31-33. Versión en español

 

Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística

BOIB núm. 174 (28/11/2009), p. 5-8

BOIB núm. 174 (28/11/2009), p. 33-35. Versión en español

 

 

ANY 2010

 

Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears

BOIB núm. 080 (29/05/2010), p. 5-6

BOIB núm. 080 (29/05/2010), p. 18-20. Versión en español

 

Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de les Illes Balears

BOIB núm. 092 (19/06/2010), p. 6-11

BOIB núm. 092 (19/06/2010), p. 46-51. Versión en español

 

Llei 3/2010, de 7 de juny, de constatació de censos i alous i d'extinció dels inactius

BOIB núm. 092 (19/06/2010), p. 11-11

BOIB núm. 092 (19/06/2010), p. 51-51. Versión en español

 

Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears

BOIB núm. 094 (22/06/2010), p. 5-11

BOIB núm. 094 (22/06/2010), p. 41-48. Versión en español

 

Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears

BOIB núm. 094 (22/06/2010), p. 11-18

BOIB núm. 094 (22/06/2010), p. 48-55. Versión en español

 

Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del déficit públic

BOIB núm. 094 (22/06/2010), p. 18-25

BOIB núm. 094 (22/06/2010), p. 55-63. Versión en español

 

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 112 (29/07/2010), p. 5-19

BOIB núm. 112 (29/07/2010), p. 42-57. Versión en español

 

Llei 8/2010, de 27 de juliol, de mesures per a la revalorització integral de la Platja de Palma

BOIB núm. 112 (29/07/2010), p. 19-25

BOIB núm. 115 (05/08/2010), p. 5-6. Correcció d’errors

BOIB núm. 112 (29/07/2010), p. 57-62. Versión en español

BOIB núm. 115 (05/08/2010), p. 109-109. Corrección de errores

 

Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son Bosc a Muro

BOIB núm. 115 (05/08/2010), p. 5-6

BOIB núm. 115 (05/08/2010), p. 103-105. Versión en español

 

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interés general en matèria d’ordenació territorial , urbanisme i impuls a la inversió

BOIB núm. 115 (05/08/2010), p. 6-16

BOIB núm. 150 (19/10/2010), p. 4-4. Correcció d’errors

BOIB núm. 115 (05/08/2010), p. 105-109. Versión en español

BOIB núm. 150 (19/10/2010), p. 38-38. Corrección de errores

 

Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears

BOIB núm. 165 (13/11/2010), p. 6-14

BOIB núm. 165 (13/11/2010), p. 48-57. Versión en español

 

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior

BOIB núm. 171 (25/11/2010), p. 6-16

BOIB núm. 111 (21/07/2011), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 171 (25/11/2010), p. 49-60. Versión en español

BOIB núm. 111 (21/07/2011), p. 35-35. Corrección de errores

 

Llei 13/2010, de 9 de desembre, de publicitat institucional de les Illes Balears

BOIB núm. 183 (16/12/2010), p. 5-7

BOIB núm. 183 (16/12/2010), p. 148-150. Versión en español

 

Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

BOIB núm. 183 (16/12/2010), p. 7-13

BOIB núm. 183 (16/12/2010), p. 150-156. Versión en español

 

Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOIB núm. 002 (04/01/2011), p. 5-13

BOIB núm. 002 (04/01/2011), p. 38-46. Versión en español

 

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears

BOIB núm. 002 (04/01/2011), p. 13-25

BOIB núm. 002 (04/01/2011), p. 46-58. Versión en español

 

Decret llei 1/2010, de 26 de març, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general

BOIB núm. 049 (27/03/2010), p. 5-8

BOIB núm. 049 (27/03/2010), p. 33-34. Versión en español

 

 

ANY 2011 

 

Llei 1/2011, de 24 de febrer, de transformació de fundacions del sector públic sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries

BOIB núm. 030 (28/02/2011), p. 2-3

BOIB núm. 030 (28/02/2011), p. 4-5. Versión en español

 

Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula la participació institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 047 (31/03/2011), p. 5-7

BOIB núm. 047 (31/03/2011), p. 68-71. Versión en español

 

Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l'Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat estatal

BOIB núm. 048 (02/04/2011), p. 6-12

BOIB núm. 048 (02/04/2011), p. 72-78. Versión en español

 

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears

BOIB núm. 053 (09/04/2011), p. 6-16

BOIB núm. 053 (09/04/2011), p. 83-95. Versión en español

 

Llei 5/2011, de 31 de març, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes Balears

BOIB núm. 053 (09/04/2011), 16-17

BOIB núm. 053 (09/04/2011), p. 95-96. Versión en español

 

Llei 6/2011, de 13 d'octubre, de modificació de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona

BOIB núm. 159 (22/10/2011), p. 5-5

BOIB núm. 159 (22/10/2011), p. 26-27. Versión en español

 

Llei 7/2011, de 20 d'octubre, de modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears

BOIB núm. 159 (22/10/2011), p. 5-6

BOIB núm. 159 (22/10/2011), p. 27-28. Versión en español

 

Llei 8/2011, de 14 de novembre, sobre autoritzacions financeres durant el período de pròrroga pressupostària iniciat l'1 de gener de 2011

BOIB núm. 176 (24/11/2011), p. 7-8

BOIB núm. 176 (24/11/2011), p. 103-104.Versión en español

 

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012

BOIB núm. 195 (30/12/2011), p. 2-31

BOIB núm. 033 (03/03/2012), p. 4-4. Correcció d’errors

BOIB núm. 195 (30/12/2011), p. 77-107. Versión en español

BOIB núm. 033 (03/03/2012), p. 31-32. Corrección de errores

 

Decret llei 1/2011, de 29 de juliol, de modificació de l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 115 (30/07/2011), p. 6-6

BOIB núm. 115 (30/07/2011), p. 32-33. Versión en español

 

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOIB núm. 115 (30/07/2011), p. 6-7

BOIB núm. 115 (30/07/2011), p. 33-34. Versión en español

 

Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de modificació dels terminis prevists a l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió

BOIB núm. 115 (30/07/2011), p. 7-8

BOIB núm. 115 (30/06/2011), p. 34-34. Versión en español

 

Decret llei 4/2011, de 5 d'agost, de modificació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

BOIB núm. 119 (06/08/2011), p. 11-11

BOIB núm. 119 (06/08/2011), p. 33-34. Versión en español

 

Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears

BOIB núm. 129 (30/08/2011), p. 3-6

BOIB núm. 129 (30/08/2011), p. 8-12. Versión en español

 

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents

BOIB núm. 183 (06/12/2011), p. 4-12

BOIB núm. 183 (06/12/2011), p. 18-27. Versión en español

 

BOIB núm. 190 (20/12/2011), p. 12-13. Correcció d’errors

BOIB núm. 190 (20/12/2011), p. 356-357. Corrección de errores

 

Decret llei 7/2011, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc

BOIB núm. 194 (29/12/2011), p. 8-11

BOIB núm. 194 (29/12/2011), p. 34-37. Versión en español

 

 

ANY 2012 

 

Llei 1/2012, de 15 de març, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals

BOIB núm. 046 (29/03/2012), p. 5-5

BOIB núm. 046 (29/03/2012), p. 98-98. Versión en español

 

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa

BOIB núm. 053 (14/04/2012), p. 5-8

BOIB núm. 059 (26/04/2012), p. 5-5. Correcció d’errors

BOIB núm. 053 (14/04/2012), p. 30-34. Versión en español

BOIB núm. 059 (26/04/2012), p. 43-43. Corrección de errores

 

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents

BOIB núm. 068 (12/05/2012), p. 4-13

BOIB núm. 068 (12/05/2012), p. 41-51. Versión en español

 

Llei 4/2012, de 30 d'abril, per la qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc

BOIB núm. 068 (12/05/2012), p. 14-17

BOIB núm. 068 (12/05/2012), p. 51-54. Versión en español

 

Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal

BOIB núm. 081 (05/06/2012), p. 5-12

BOIB núm. 081 (05/06/2012), p. 74-77. Versión en español

 

Llei 6/2012, de 6 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

BOIB núm. 085 (14/06/2012), p. 6-7

BOIB núm. 085 (14/06/2012), p. 52-54. Versión en español

 

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

BOIB núm. 091 (23/06/2012), p. 4-12

BOIB núm. 091 (23/06/2012), p. 24-32. Versión en español

 

Llei 8/2012, de 19 de juliol del turisme de les Illes Balears

BOIB núm. 106 (21/07/2012), p. 3-29

BOIB núm. 106 (21/07/2012), p. 42-70. Versión en español

 

Llei 9/2012, de 19 de juliol de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 106 (21/07/2012), p. 29-32

BOIB núm. 106 (21/07/2012), p. 70-73. Versión en español

 

Llei 10/2012, d'1 d'agost de concessió d'un crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2012

BOIB núm. 115 (09/08/2012), p. 5-7

BOIB núm. 115 (09/08/2012), p. 44-47. Versión en español

 

Llei 11/2012, d'1 d'agost, de determinació de les quanties i d'habilitació per a la negociació de determinats complements salarials del personal facultatiu del subgrup A1 d'atenció especialitzada i d'atenció primària i personal facultatiu amb relació especial de residència per a la formació com a especialistes del Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen

BOIB núm. 115 (09/08/2012), p. 7-8

BOIB núm. 115 (09/08/2012), p. 47-48. Versión en español

 

Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 146 (06/10/2012), p. 724-731

BOIB núm. 146 (06/10/2012), p. 694-701. Versión en español

 

Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries

BOIB núm. 177 (29/11/2012), p. 10345-10359

BOIB núm. 177 (29/11/2012), p. 10458-10473. Versión en español

 

Llei 14/2012, de 19 de desembre, d’ordenació urbanística de la Universitat de les Illes Balears

BOIB núm. 195 (29/12/2012), p. 15728-15734

BOIB núm. 195 (29/12/2012), p. 15848-15854. Versión en español

 

Llei 15/2012 , de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013

BOIB núm. 195 (29/12/2012), p. 15735-15817

BOIB núm. 195 (29/12/2012), p. 15855-15939. Versión en español

 

Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual se suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament

BOIB núm. 195 (29/12/2012), p. 15818-15821

BOIB núm. 195 (29/12/2012), p. 15940-15944. Versión en español

 

Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa

BOIB núm. 022 (11/02/2012), p. 5-5

BOIB núm. 022 (11/02/2012), p. 50-51. Versión en español

 

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

BOIB núm. 026 ext (18/02/2012), p. 2-7

BOIB núm. 026 ext (18/02/2012), p. 7-13. Versión en español

 

Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears

BOIB núm. 037 (10/03/2012), p. 5-7

BOIB núm. 037 (10/03/2012), p. 42-44. Versión en español

 

Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 047 (31/03/2012), p. 4-6

BOIB núm. 047 (31/03/2012), p. 26-28. Versión en español

 

Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques

BOIB núm. 079 (01/06/2012), p. 2-9

BOIB núm. 079 (01/06/2012), p. 12-20. Versión en español

 

Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 083 (09/06/2012), p. 4-6

BOIB núm. 083 (09/06/2012), p. 34-37. Versión en español

 

Decret llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats

BOIB núm. 090 (21/06/2012), p. 7-12

BOIB núm. 090 (21/06/2012), p. 33-39. Versión en español

 

BOIB núm. 103 (19/07/2012), p. 14-14. Correcció d’errors

BOIB núm. 103 (19/07/2012), p. 46-46. Corrección de errores

 

Decret llei 8/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per a la Platja de Palma

BOIB núm. 101 (14/07/2012), p. 4-6

BOIB núm. 101 (14/07/2012), p. 38-40. Versión en español

 

Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears

BOIB núm. 106 (21/07/2012), p. 32-33

BOIB núm. 106 (21/07/2012), p. 73-75. Versión en español

 

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat

BOIB núm. 129 (01/09/2012), p. 4-10

BOIB núm. 129 (01/09/2012), p. 39-46. Versión en español

 

Decret llei 11/2012, de 19 d’octubre, pel qual es modifica la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears

BOIB núm. 155 (23/10/2012), p. 3423-3425

BOIB núm. 155 (23/10/2012), p. 3274-3276. Versión en español

 

Decret llei 12/2012, de 14 de desembre, de modificació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 190 (19/12/2012), p. 13866-13867

BOIB núm. 190 (19/12/2012), p. 14008-14009. Versión en español

 

 

ANY 2013 

 

Llei 1/2013, de 24 de maig, per la qual es modifica la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de Tenis Rafael Nadal

BOIB núm. 076 (30/05/2013), p. 24274-24275

BOIB núm. 076 (30/05/2013), p. 24443-24444. Versión en español

 

Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

BOIB núm. 081 (06/06/2013), p. 25645-25646

BOIB núm. 081 (06/06/2013), p. 25828-25829. Versión en español

 

Llei 3/2013, de 17 de juliol, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives

BOIB núm. 106 (30/07/2013), p. 36703-36725

BOIB núm. 127 (14/09/2013), p. 42263-42263. Correcció d’errors

BOIB núm. 106 (30/07/2013), p. 37046-37068. Versión en español

BOIB núm. 127 (14/09/2013), p. 42636-42636. Corrección de errores

 

Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

BOIB núm. 106 (30/07/2013), p. 36726-36764

BOIB núm. 127 (14/09/2013), p. 42262-42262. Correcció d’errors

BOIB núm. 106 (30/07/2013), p. 37069-37108. Versión en español

BOIB núm. 127 (14/09/2013), p. 42635-42635. Corrección de errores

 

Llei 5/2013, d’1 d’octubre, audiovisual de les Illes Balears

BOIB núm. 136 (03/10/2013), p. 46311-46331

BOIB núm. 136 (03/10/2013), p. 46884-46904. Versión en español

 

Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears

BOIB núm. 156 (13/11/2013), p. 55479-55529

BOIB núm. 156 (13/11/2013), p. 56000-56052. Versión en español

 

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears

BOIB núm. 166 (30/11/2013), p. 58367-58430

BOIB núm. 166 (30/11/2013), p. 58898-58963. Versión en español

 

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014

BOIB núm. 181 (31/12/2013), p. 63502-63579

BOIB núm. 021 (11/02/2014), p. 4983-4985. Correcció d’errors

BOIB núm. 181 (31/12/2013), p. 64063-64141. Versión en español

BOIB núm. 021 (11/02/2014), p. 5015-5017. Corrección de errores

 

Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears

BOIB núm. 181 (31/12/2013), p. 63580-63585

BOIB núm. 181 (31/12/2013), p. 64142-64147. Versión en español

 

Llei 10/2013, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

BOIB núm. 181 (31/12/2013), p. 63586-63589

BOIB núm. 181 (31/12/2013), p. 64148-64151. Versión en español

 

Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures

BOIB núm. 082 (08/06/2013), p. 26121-26129

BOIB núm. 082 (08/06/2013), p. 26308-26317. Versión en español

 

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 085 (15/06/2013), p. 27258-27267

BOIB núm. 085 (15/06/2013), p. 27460-27470. Versión en español

 

Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalaria Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada

BOIB núm. 085 (15/06/2013), p. 27268-27276

BOIB núm. 085 (15/06/2013), p. 27471-27480. Versión en español

 

Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament

BOIB núm. 088 (22/06/2013), p. 30238-30239

BOIB núm. 088 (22/06/2013), p. 30497-30498. Versión en español

 

Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears

BOIB núm. 124 (07/09/2013), p. 41601-41606

BOIB núm. 124 (07/09/2013), p. 41978-41983. Versión en español

 

Decret llei 6/2013, de 22 de novembre, pel qual es modifica l’article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears

BOIB núm. 166 (30/11/2013), p. 58431-58432

BOIB núm. 169 (07/12/2013), p. 59843-59843. Correcció d’errors

BOIB núm. 166 (30/11/2013), p. 58964-58965. Versión en español

BOIB núm. 169 (07/12/2013), p. 60389-60389. Corrección de errores

 

 

ANY 2014

 

Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència

BOIB núm. 029 (01/03/2014), p. 8181-8192

BOIB núm. 029 (01/03/2014), p. 8241-8254. Versión en español

 

Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl

BOIB núm. 043 (29/03/2014), p. 13138-13214

BOIB núm. 080 (12/06/2014), p. 27044-27045. Correcció d’errors

BOIB núm. 043 (29/03/2014), p. 13221-13303. Versión en español

BOIB núm. 080 (12/06/2014), p. 27230-27231. Corrección de errores

 

Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars

BOIB núm. 087 (26/06/2014), p. 29398-29412

BOIB núm. 087 (26/06/2014), p. 29607-29622. Versión en español

 

Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears

BOIB núm. 088 (28/06/2014), p. 29732-29804

BOIB núm. 040 (21/03/2015), p. 12622-12622. Correcció d’errors

BOIB núm. 088 (28/06/2014), p. 29968-30041. Versión en español

BOIB núm. 040 (21/03/2015), p. 12778-12778. Corrección de errores

 

Llei 5/2014, de 18 de juliol, per la qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears

BOIB núm. 101 (26/07/2014), p. 34735-34736

BOIB núm. 101 (26/07/2014), p. 35031-35032. Versión en español

 

Llei 6/2014, de 18 de juliol, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes Balears

BOIB núm. 101 (26/07/2014), p. 34737-34747

BOIB núm. 101 (26/07/2014), p. 35033-35044. Versión en español

 

Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears

BOIB núm. 103 (31/07/2014), p. 35279-35317

BOIB núm. 103 (31/07/2014), p. 35582-35621. Versión en español

 

Llei 8/2014, d’1 d’agost, del joc i les apostes a les Illes Balears

BOIB núm. 106 (07/08/2014), p. 36753-36773

BOiB núm. 106 ( 07/08/2014), p. 37067-37088

 

Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció a la maternitat

BOIB núm. 138 (09/10/2014), p. 45489-45492

BOIB núm. 138 (09/10/2014), p. 45876-45879. Versión en español

 

Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació minera de les Illes Balears

BOIB núm. 138 (09/10/2014), p. 45493-45526

BOIB núm. 138 (09/10/2014), p. 45880-45914. Versión en español

 

Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

BOIB núm. 143 (18/10/2014), p. 46685-46711

BOIB núm. 143 (18/10/2014), p. 47082-47109. Versión en español

 

Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears

BOIB núm. 175 (23/12/2014), p. 59809-59881

BOIB núm. 175 (23/12/2014), p. 60295-60369. Versión en español

 

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

BOIB núm. 178 (30/12/2014), p. 60768-60921

BOIB núm. 178 (30/12/2014), p. 61250-61400. Versión en español

 

Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 008 (15/01/2015), p. 980-1040

BOIB núm. 008 (15/01/2015), p. 985-1047. Versión en español

 

Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat

BOIB núm. 077 (07/06/2014), p. 26397-26436

BOIB núm. 077 (07/06/2014), p. 26573-26613. Versión en español

 

Decret llei 1/2014, de 14 de novembre de 2014, pel qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

BOIB núm. 157 (15/11/2014), p. 51916-51924

BOIB núm. 157 (15/11/2014), p. 52348-52356. Versión en español

 

Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

BOIB núm. 160 (22/11/2014), p. 54238-54242

BOIB núm. 160 (22/11/2014), p. 54676-54680. Versión en español

 

Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears

BOIB núm. 167 (06/12/2014), p. 57074-57082

BOIB núm. 171 (13/12/2014), p. 57866-57867. Correcció d’errors

BOIB núm. 167 (06/12/2014), p. 57538-57547. Versión en español

BOIB núm. 171 (13/12/2014), p. 58336-58337. Corrección de errores

 

 

ANY 2015

 

Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

BOIB núm. 027 (24/02/2015), p. 8223-8232

BOIB núm. 028 (25/02/2015), p. 8564-8573. Versión en español

 

Llei 2/2015, de 27 de febrer, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears

BOIB núm. 033 (07/03/2015), p. 10205-10211

BOIB núm. 033 (07/03/2015), p. 10338-10344. Versión en español

 

Llei 3/2015, de 23 de març, per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries

BOIB núm. 044 (28/03/2015), p. 14128-14138

BOIB núm. 044 (28/03/2015), p. 14317-14328. Versión en español

 

Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona en el procés de morir

BOIB núm. 044 (28/03/2015), p. 14139-14154

BOIB núm. 044 (28/03/2015), p. 14329-14344. Versión en español

 

Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 044 (28/03/2015), p. 14110-14127

BOIB núm. 044 (28/03/2015), p. 14299-14316. Versión en español

 

Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen mesures tributàries

BOIB núm. 050 (09/04/2015), p. 15991-16000

BOIB núm. 050 (09/04/2015), p. 16187-16197. Versión en español

 

Llei 7/2015, de 10 d’abril, per la qual s’estableix el marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció o reforma

BOIB núm. 054 (16/04/2015), p. 17644-17647

BOIB núm. 054 (16/04/2015), p. 17839-17842. Versión en español

 

Llei 8/2015, de 16 d'octubre, per la qual es deroga la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l'ús de símbols institucionals de les Illes Balears

BOIB núm. 156 (27/10/2015), p. 42647-42648

BOIB núm. 156 (27/10/2015), p. 43046-43047. Versión en español

 

Llei 9/2015, de 26 de novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

BOIB núm. 175 (28/11/2015), p. 46310-46312

BOIB núm. 175 (28/11/2015), p. 46778-46780. Versión en español

 

Llei 10/2015, d’1 de desembre, de la Comissió General de Consells Insulars

BOIB núm. 180 (10/12/2015), p. 47240-47240

BOIB núm. 180 (10/12/2015), p. 47716-47716. Versión en español

 

Llei 11/2015, de 10 de desembre, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012

BOIB núm. 181 (12/12/2015), p. 47367-47369

BOIB núm. 181 (12/12/2015), p. 47843-47845. Versión en español

 

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016

BOIB núm. 189 (30/12/2015), p. 49447-49538

BOIB núm. 189 (30/12/2015), p. 49942-50033. Versión en español

 

Decret llei 1/2015, de 10 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció de planificació hidrològica per a la demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears

BOIB núm. 052 (11/04/2015), p. 16922-17092

BOIB núm. 052 (11/04/2015), p. 17116-17279. Versión en español

 

Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials

BOIB núm. 112 (24/07/2015), p. 34948-34952

BOIB núm. 112 (24/07/2015), p. 35255-35259. Versión en español

 

 

ANY 2016

 

Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears

BOIB núm. 018 (06/02/2016), p. 3020-3022

BOIB núm. 018 (06/02/2016), p. 3018-3020. Versión en español

 

Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible

BOIB núm. 042 (02/04/2016), p. 9061-9072

BOIB núm. 042 (02/04/2016), p. 9110-9121. Versión en español

 

Llei 3/2016, de 6 d’abril, de crèdit extraordinari per a subvencions electorals

BOIB núm. 046 (12/04/2016), p. 10059-10060

BOIB núm. 046 (12/04/2016), p. 10115-10116. Versión en español

 

Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública

BOIB núm. 046 (12/04/2016), p. 10061-10067

BOIB núm. 047 (14/04/2016), p. 10410-10411. Correcció d’errors

BOIB núm. 046 (12/04/2016), p. 10117-10124. Versión en español

BOIB núm. 047 (14/04/2016), p. 10469-104170. Corrección de errores

 

Llei 5/2016, de 13 d’abril, de la renda social garantida

BOIB núm. 047 (14/04/2016), p. 10396-10409

BOIB núm. 047 (14/04/2016), p. 10454-10468. Versión en español

 

Llei 6/2016, de 22 d’abril, de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció a la maternitat

BOIB núm. 052 (26/04/2016), p. 12105-12106

BOIB núm. 052 (26/04/2016), p. 12178-12179. Versión en español

 

Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

BOIB núm. 063 (19/05/2016), p. 14806-14808

BOIB núm. 063 (19/05/2016), p. 14903-14905

 

Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia

BOIB núm. 069 (02/06/2016), p. 16693-16711

BOIB núm. 069 (02/06/2016), p. 16816-16835. Versió en español

 

Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 076 (16/06/2016), p. 18238-18240

BOIB núm. 076 (16/06/2016), p. 18373-18375. Versión en español

 

Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme

BOIB núm. 076 (16/06/2016), p. 18241-18382

BOIB núm. 076 (16/06/2016), p. 18376-18382. Versión en español

 

Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes

BOIB núm. 099 (04/08/2016), p. 24390-24424

BOIB núm. 099 (04/08/2016), p. 24604-24638. Versión en español

 

Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears

BOIB núm. 106 (20/08/2016), p. 26103-26137

BOIB núm. 106 (20/08/2016), p. 26350-26385. Versión en español

 

Llei 13/2016, de 26 d’octubre, per la qual es dissol el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Menorca

BOIB núm. 138 (01/11/2016), p. 32676-32678

BOIB núm. 138 (01/11/2016), p. 32991-32993. Versión en español

 

Llei 14/2016, de 26 d’octubre, per la qual s’estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l’hepatitis C com a conseqüència d’haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears

BOIB núm. 138 (01/11/2016), p. 32679-32682

BOIB núm. 138 (01/11/2016), p. 32994-32997. Versión en español

 

Llei 15/2016, de 2 de desembre, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca

BOIB núm. 155 (10/12/2016), p. 37184-37185

BOIB núm. 155 (10/12/2016), p. 37540-37541. Versión en español

 

Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears

BOIB núm. 157 (15/12/2016), p. 37489-37509

BOIB núm. 157 (15/12/2016), p. 37845-37866. Versión en español

 

Llei 17/2016, de 16 de desembre, de modificació de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears

BOIB núm. 158 (17/12/2016), p. 37976-37980

BOIB núm. 158 (17/12/2016), p. 38351-38355. Versión en español

 

Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017

BOIB núm. 164 (31/12/2016), p. 39670-39811

BOIB núm. 017 (09/02/2017), p. 3310-3310. Correcció d’errors

BOIB núm. 164 (31/12/2016), p. 40078-40217. Versión en español

BOIB núm. 017 (09/02/2017), p. 3363-3363. Corrección de errores

 

Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües

BOIB núm. 057 (19/05/2016), p. 13327-13338

BOIB núm. 057 (19/05/2016), p. 13406-13417. Versión en español

 

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística

BOIB núm. 006 (13/01/2016), p. 512-523

BOIB núm. 006 (13/01/2016), p. 517-528. Versión en español

 

Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística

BOIB núm. 011 (23/01/2016), p. 1626-1628

BOIB núm. 011 (23/01/2016), p. 1630-1632. Versión en español

 

 

ANY 2017

 

Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de les Illes Balears

BOIB núm. 061 (18/05/2017), p. 14640-14658

BOIB núm. 061 (18/05/2017), p. 14850-14869. Versión en español

 

Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Maritimoterrestre Es Trenc-Salobrar de Campos

BOIB núm. 081 (04/07/2017), p. 20784-20796

BOIB núm. 092 (29/07/2017), p. 24429-24429. Correcció d’errors

BOIB núm. 081 (04/07/2017), p. 21072-21085. Versión en español

BOIB núm. 092 (29/07/2017), p. 24764-24764. Corrección de errores

 

Llei 3/2017, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de transparència i participació

BOIB núm. 085 (13/07/2017), p. 22434-22438

BOIB núm. 085 (13/07/2017), p. 22746-22750. Versión en español

 

Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears

BOIB núm. 088 (20/07/2017), p. 23427-23454

BOIB núm. 088 (20/07/2017), p. 23755-23782. Versión en español

 

Llei 5/2017, de 25 de juliol, de modificació de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears

BOIB núm. 092 (29/07/2017), p. 24423-24428

BOIB núm. 092 (29/07/2017), p. 24758-24763. Versión en español

 

Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d’estades turístiques a habitatges

BOIB núm. 093 (31/07/2017), p. 24749-24768

BOIB núm. 093 (31/07/2017), p. 25092-25112. Versión en español

 

Llei 7/2017, de 3 d'agost, per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears

BOIB núm. 096 (05/08/2017), p. 25180-25200

BOIB núm. 096 (05/08/2017), p. 25531-25551. Versión en español

 

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears

BOIB núm. 096 (05/08/2017), p. 25201-25229

BOIB núm. 096 (05/08/2017), p. 25552-25580. Versión en español

 

Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals a les Illes Balears

BOIB núm. 098 (10/08/2017), p. 25849-25856

BOIB núm. 098 (10/08/2017), p. 26206-26213. Versión en español

 

Llei 10/2017, de 22 de novembre, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada

BOIB núm. 145 (28/11/2017), p. 38626-38628

BOIB núm. 145 (28/11/2017), p. 39146-39148. Versión en español

 

Llei 11/2017, de 20 de desembre, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

BOIB núm. 157 (23/12/2017), p. 41527-41549

BOIB núm. 157 (23/12/2017), p. 42059-42081. Versión en español

 

Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears

BOIB núm. 160 ext (29/12/2017), p. 42610-42720

BOIB núm. 160 ext (29/12/2017), p. 43157-43269. Versión en español

 

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

BOIB núm. 160 ext (29/12/2017), p. 42721-42840

BOIB núm. 160 ext (29/12/2017), p. 43270-43392. Versión en españól

 

Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

BOIB núm. 006 (14/01/2017), p. 627-633

BOIB núm. 006 (14/01/2017), p. 634-640. Versión en español

 

Decret llei 2/2017, de 26 de maig, de mesures urgents en matèria de transports terrestres

BOIB núm. 065 (27/05/2017), p. 15751-15755

BOIB núm. 065 (27/05/2017), p. 15979-15983. Versión en español

 

Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears

BOIB núm. 097 (08/08/2017), p. 25716-25718

BOIB núm. 097 (08/08/2017), p. 26072-26074. Versión en español

 

 

ANY 2018

 

Llei 1/2018, de 5 de març, de cossos i escales propis del Consell Consultiu de les Illes Balears

BOIB núm. 030 (08/03/2018), p. 7337-7340

BOIB núm. 030 (08/03/2018), p. 7424-7427. Versión en español

 

Llei 2/2018, de 13 d’abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears

BOIB núm. 048 (19/04/2018), p. 12337-12356

BOIB núm. 048 (19/04/2018), p. 12494-12514. Versión en español

 

Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social

BOIB núm. 067 (31/05/2018), p. 17832-17843

BOIB núm. 067 (31/05/2018), p. 18045-18056. Versión en español

 

Llei 4/2018, de 12 de juny, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears

BOIB núm. 077 (23/06/2018), p. 21257-21261

BOIB núm. 077 (23/06/2018), p. 21509-21513. Versión en español

 

Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge de les Illes Balears

BOIB núm. 078 (26/06/2018), p. 21599-21640

BOIB núm. 078 (26/06/2018), p. 21854-21895. Versión en español

 

Llei 6/2018, de 22 de juny, per la qual es modifiquen diverses normes de l’ordenament jurídic de les Illes Balears en matèria de turisme, de funció pública, pressupostària, de personal, d’urbanisme, d’ordenació farmacèutica, de transports, de residus i de règim local, i s’autoritza el Govern de les Illes Balears per aprovar determinats textos refosos

BOIB núm. 078 (26/06/2018), p. 21641-21659

BOIB núm. 078 (26/06/2018), p. 21896-21915. Versión en español

 

Llei 7/2018, de 31 de juliol, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears

BOIB núm. 097 (07/08/2018), p. 26552-26578

BOIB núm. 097 (07/08/2018), p. 27015-27042. Versión en español

 

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies

BOIB núm. 097 (07/08/2018), p. 26579-26594

BOIB núm. 097 (07/08/2018), p. 27043-27058. Versión en español

 

Llei 9/2018, de 31 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears

BOIB núm. 097 (07/08/2018), p. 26595-26607

BOIB núm. 097 (07/08/2018), p. 27059-27071. Versión en español

 

Llei 10/2018, de 6 de novembre, de modificació del Decret 100/2010, de 27 d’agost, pel qual es regula el procediment d’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de les Illes Balears

BOIB núm. 142 (13/11/2018), p. 38038-38038

BOIB núm. 142 (13/11/2018), p. 38711-38711. Versión en español

 

Llei 11/2018, de 6 de novembre, per la qual s’estableix la gratuïtat de les places d’aparcament dels hospitals públics de les Illes Balears

BOIB núm. 142 (13/11/2018), p. 38039-38040

BOIB núm. 142 (13/11/2018), p. 38712-38713. Versión en español

 

Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l’àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 146 (22/11/2018), p. 39162-39173

BOIB núm. 146 (22/11/2018), p. 39830-39842. Versión en español

 

Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca

BOIB núm. 163 (29/12/2018), p. 43351-43381

BOIB núm. 163 (29/12/2018), p. 44075-44106. Versión en español

 

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019

BOIB núm. 163 (29/12/2018), p. 43382-43515

BOIB núm. 163 (29/12/2018), p. 44107-44242. Versión en español

 

Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB núm. 010 (20/01/2018), p. 1819-1826

BOIB núm. 010 (20/01/2018), p. 1851-1858. Versión en español

 

Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

BOIB núm. 130 ext (18/10/2018), p. 35038-35043

BOIB núm. 130 ext (18/10/2018), p. 35680-35686. Versión en español

 

Decret llei 3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

BOIB núm. 135 (30/10/2018), p. 36370-36372

BOIB núm. 135 (30/10/2018), p. 37021-37023. Versión en español

 

Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

BOIB núm. 147 (24/11/2018), p. 39517-39521

BOIB núm. 147 (24/11/2018), p. 40191-40195. Versión en español

 

Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears

BOIB núm. 160 (22/12/2018), p. 42541-42544

BOIB núm. 160 (22/12/2018), p. 43260-43263. Versión en español

 

 

ANY 2019

 

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears

BOIB núm. 015 (02/02/2019), p. 3703-3731

BOIB núm. 015 (02/02/2019), p. 3732-3744. Versión en español

 

Llei 2/2019, de 31 de gener, de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca

BOIB núm. 015 (02/02/2019), p. 3760-3789

BOIB núm. 015 (02/02/2019), p. 3790-3802. Versión en español

 

Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears

BOIB núm. 018 (09/02/2019), p. 4375-4459

BOIB núm. 018 (09/02/2019), p. 4442-4536. Versión en español

 

Llei 4/2019, de 31 de gener, de microcooperatives de les Illes Balears

BOIB núm. 018 (09/02/2019), p. 4460-4465

BOIB núm. 018 (09/02/2019), p. 4537-4542. Versión en español

 

Llei 5/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

BOIB núm. 021 (16/02/2019), p. 5511-5514

BOIB núm. 021 (16/02/2019), p. 5612-5615. Versión en español

 

Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears

BOIB núm. 021 (16/02/2019), p. 5515-5570

BOIB núm. 021 (16/02/2019), p. 5616-5672. Versión en español

 

Llei 7/2019, de 8 de febrer, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l’illa de Formentera

BOIB núm. 021 (16/02/2019), p. 5571-5580

BOIB núm. 021 (16/02/2019), p. 5673-5683. Versión en español

 

Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

BOIB núm. 023 (21/02/2019), p. 6039-6095

BOIB núm. 023 (21/02/2019), p. 6177-6235. Versión en español

 

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears

BOIB núm. 026 (28/02/2019), p. 6894-7002

BOIB núm. 026 (28/02/2019), p. 7041-7152. Versión en español

 

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

BOIB núm. 027 (02/03/2019), p. 7402-7452

BOIB núm. 027 (02/03/2019), p. 7552-7603. Versión en español

 

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears

BOIB núm. 034 (14/03/2019), p. 8778-8792

BOIB núm. 034 (14/03/2019), p. 8947-8961. Versión en español

 

Llei 12/2019, de 12 de març, de consultes populars i processos participatius

BOIB núm. 036 (19/03/2019), p. 9657-9692

BOIB núm. 036 (19/03/2019), p. 9843-9879. Versión en español

 

Llei 13/2019, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

BOIB núm. 042 (02/04/2019), p. 11886-11894

BOIB núm. 042 (02/04/2019), p. 12091-12099. Versión en español

 

Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears

BOIB núm. 042 (02/04/2019), p. 11895-11899

BOIB núm. 042 (02/04/2019), p. 12100-12104. Versión en español

 

Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

BOIB núm. 043 (04/04/2019), p. 12149-12153

BOIB núm. 043 (04/04/2019), p. 12360-12365. Versión en español

 

Llei 16/2019, de 8 d’abril, de l’estatut especial de capitalitat de la ciutat d’Eivissa

BOIB núm. 048 (13/04/2019), p. 14712-14717

BOIB núm. 048 (13/04/2019), p. 14998-15003. Versión en español

 

Llei 17/2019, de 8 d’abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

BOIB núm. 048 (13/04/2019), p. 14718-14726

BOIB núm. 048 (13/04/2019), p. 15004-15012. Versión en español

 

Llei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears

BOIB núm. 048 (13/04/2019), p. 14727-14742

BOIB núm. 048 (13/04/2019), p. 15013-15028. Versión en español

 

Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020

BOIB núm. 175 (31/12/2019), p. 50685-50794

BOIB núm. 175 (31/12/2019), p. 51268-51380. Versión en español

 

Decret llei 1/2019 de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres

BOIB núm. 024 (23/02/2019), p. 6436-6439

BOIB núm. 024 (23/02/2019), p. 6578-6581. Versión en español

 

Decret llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l’economia de les Illes Balears

BOIB núm. 136 (05/10/2019), p. 39717-39720

BOIB núm. 136 (05/10/2019), p. 40225-40228. Versión en español