COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

ELECCIONS AUTONÒMIQUES MAIG 2019

Disposicions relatives al procés electoral local i autonòmic 2019 per organisme que dicta la disposició

 

 

GOVERNS

 

JUNTES ELECTORALS

Govern d'Espanya

 

Junta Electoral Central

Ministeri d'Hisenda

 

Junta Electoral de les Illes Balears

Delegació Provincial de  l'Institut Nacional d’Estadística a les Illes Balears

 

Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

Oficina del Cens Electoral. Delegació Provincial de les Illes Balears

 

Juntes Electorals de Zona

Govern de les Illes Balears

 

ÒRGANS DE CONTROL EXTERN

Presidència

 

Tribunal de Comptes

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

 

Sindicatura de Comptes

Conselleria de Presidència

 

 

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria