Junta Electoral de les Illes Balears

 

Resolució de 2 de maig de 2019, del president de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la “Proposta dels Plans de cobertura de la campanya electoral” per a les eleccions autonòmiques (Parlament i consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa) del proper 26 de maig, relatius a IB3 Televisió i IB3 Radio (BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2019)

Proclamació dels diputats, diputades, consellers i conselleres electes com a conseqüència de les eleccions del 26 de maig de 2019 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa (BOIB núm. 74, de 4 de juny de 2019)

Correcció d’errades observades a la versió catalana i castellana de l’anunci de proclamació dels diputats, diputades, consellers i conselleres electes com a conseqüència de les eleccions del 26 de maig de 2019 al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa (BOIB núm. 76, de 8 de juny de 2019)