Administració General de l'Estat. Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística a les Illes Balears

 

Publicació de la relació de seccions, locals i meses electorals per a les Eleccions Municipals, Autonòmiques i Europees de 2019 (BOIB núm. 45, de 8 d'abril de 2019)