Presidència de les Illes Balears

 

Decret 2/2019, d’1 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de dissolució del Parlament de les Illes Balears i de convocatòria d’eleccions (BOIB núm. 42, de 2 d’abril de 2019), (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019)

Decret 3/2019, d’1 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, de convocatòria d’eleccions als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa (BOIB núm. 42, de 2 d’abril de 2019), (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019)

Decret 25/2019 d’1 d’abril, pel qual es convoquen eleccions a entitat local menor (BOIB núm. 42, de 2 d’abril de 2019), (BOE núm. 79, de 2 d’abril de 2019)