Juntes Electorals de Zona

 

Junta Electoral de Zona de Palma

Candidatures presentades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Mallorca i a les Eleccions Locals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 53, de 24 d’abril de 2019)

Candidatures proclamades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58, de 30 d’abril de 2019)

         Correcció d'errades a les candidatures proclamades a les Eleccions al Consell Insular de Mallorca de 26 de maig de 2019 (BOIB num. 61, de 4 de maig de 2019)

Candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58, de 30 d’abril (BOIB núm. 58, de 30 d’abril de 2019)

         Correcció d'errades a les candidatures proclamades a les Eleccions municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 61, de 4 de maig de 2019)

 

Junta Electoral de Zona d'Inca

Candidatures presentades per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 53, de 24 d’abril de 2019)

Candidatures proclamades per a les elecciones municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58, de 30 d’abril de 2019)

 

Junta Electoral de Zona de Manacor

Candidatures presentades per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 53, de 24 d’abril de 2019)

Correcció d'errors de les candidatures de la Junta Electoral de zona de Manacor per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 55, de 26 d’abril de 2019)

Candidatures proclamades per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58 de 30 d’abril de 2019)

 

Junta Electoral de Zona de Menorca

Candidatures presentades per a les elecciones municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 53, de 24 d’abril de 2019)

Candidatures presentades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca de dia 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 53, de 24 d’abril de 2019)

Candidatures proclamades per a les elecciones municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58, de 30 d’abril de 2019)

Candidatures proclamades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell Insular de Menorca de 26 de maig de 2019 (BOB núm. 58 de 30 d’abril de 2019)

                                                               

Junta Electoral de Zona dEivissa i Formentera

Candidatures presentades a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular d'Eivissa i Formentera i a les eleccions locals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 53, de 24 d’abril de 2019)

Candidatures proclamades a les Eleccions al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular d'Eivissa i Formentera i a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58, de 30 d’abril de 2019)