Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 11 d’abril de 2019, relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors el proper 26 de maig de 2019, dia en què es celebren eleccions locals, autonòmiques i als consells insulars en l’àmbit de les Illes Balears   (BOIB núm. 56, de 27 d’abril de 2019)