Imagen

ELECCIONS A CORTS GENERALS

DESEMBRE  2015

 

Disposicions relatives al procés electoral a Corts Generals-2015 per organisme que dicta la disposició

 

 

 

GOVERNS

 

 

 

Govern dEspanya

JUNTES ELECTORALS

§  Cap de l’Estat

 

§  Junta Electoral Central

§  Ministeri d’Economia i Competivitat

 

§  Juntes Electorals Provincials

 

§  Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

§  Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

 

§  Ministeri de Foment

 

TRIBUNALS

 

§  Ministeri de l’Interior

 

§  Tribunal Constitucional

§  Ministeri de la Presidència

 

§  Tribunal Suprem

 

§  Oficina del Cens Electoral. Delegació Provincial de les Illes Balears

 

 

Govern de les Illes Balears

 

 

§  Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

 

 

§  Conselleria de Treball, Comerç, i Indústria