Conselleria d’Hisenda i Administracións Públiques

 

Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 24 de novembre de 2015 per la qual s’adopten les mesures necessàries per facilitar l’exercici del dret a vot del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en compliment del que disposa l’article 13 del Reial decret 605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOIB núm. 177, de 03-12-2015), p. 46760-46761