Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

 

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 24 de novembre de 2015 relativa a l’horari laboral per facilitar l’exercici del dret al vot dels treballadors el proper 20 de desembre de 2015, dia de les eleccions generals (BOIB núm. 175, de 28-11-2015), p. 46428-46429