Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

 

Composició inicial de les distintes Juntes Electorals de les Illes Balears (BOIB núm. 162, de 4-10-2015), p. 43683-43684

 

Relació de locals oficials i llocs públics d'ús gratuït reservats pels Ajuntaments per a la celebració d'actes de campanya electoral per a les properes Eleccions a Corts Generals (BOIB núm. 166, 11-10-2015), p. 44496-44512

 

Plans de cobertura informativa de la campanya electoral per les properes Eleccions Generals (BOIB núm. 176, de 01-12-2015), p. 46672

 

Constitució definitiva les Juntes Electorals d'aquesta Provincia (BOIB núm. 177, de 03-12-2015), p. 46907-46909