ELECCIONS A CORTS GENERALS

 

ELECCIONS NOVEMBRE 2011

 

Disposicions relatives al procés electoral a Corts Generals-2011 per organisme que dicta la disposició

 

 

GOVERNS

 

 

JUNTES ELECTORALS

 

Govern d’Espanya

 

ĜJunta Electoral Central

ĜCap de l’Estat

 

ĜJuntes Electorals Provincials

 

ĜMinisteriEconomia i Hisenda

 

ĜJunta Electoral Provincial de les Illes Balears

 

ĜMinisteri de l’Interior

 

TRIBUNALS

 

ĜMinisteri de Presidència

 

ĜTribunal Constitucional

 

ĜOficina del Cens Electoral. Delegació Provincial de les Illes Balears

 

ĜTribunal Suprem