Decrets llei tramitats al PIB (2007-2019)

 

 

Núm. d’expedient

Decret llei

Acord de validació

Peticions de tramitació com a Projecte de llei

Projecte de llei associat

Llei

7-2007/DLEX-0001

 

Decret llei 1/2007, de 23 de novembre, de mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor ambiental per a les Illes Balearsde mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció d’àrees d’especial valor ambiental per a les Illes Balears

 

Validat

 

Rebutjada la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 17 (11/12/2007)

 

 

 

7-2008/DLEX-0001

 

Decret llei 1/2008, de 10 d’octubre, de mesures tributàries per impulsar l’activitat econòmica a les Illes Balears

 

Decret llei 1/2008, correcció d’errors

 

Validat

 

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 44 (04/11/2008)

Tramitat com a Projecte de llei

7-2008/GLEX-0008

 

Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

7-2009/DLEX-0001

Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears

 

Validat

 

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 54 (24/02/2009)

Tramitat com a Projecte de llei

7-2009/GLEX-0002

 

Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears

 

7-2009/DLEX-0002

 

Decret llei 2/2009, de 8 de maig, de mesures urgents per a la construcció d’un nou hospital a l’illa d’Eivissa

 

Validat

 

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 68 (09/06/2009)

 

 

 

7-2009/DLEX-0003

 

Decret llei 3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears

Validat

 

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 68 (09/06/2009)

Tramitat com a Projecte de llei

7-2009/GLEX-0003

 

Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears

 

7-2009/DLEX-0004

 

Decret llei 4/2009, de 27 de novembre, de mesures urgents en matèria d’ordenació del territori i medi ambient

 

No validat

 

D.S. Ple núm. 83 (17/12/2009)

 

 

7-2009/DLEX-0005

Decret llei 5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística

 

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 83 (17/12/2009)

 

 

 

7-2010/DLEX-0001

Decret llei 1/2010, de 26 de març, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interès general

 

Validat

 

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 96 (27/04/2010)

Tramitat com a Projecte de llei

7-2010/GLEX-0007

Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d’interés general en matèria d’ordenació territorial , urbanisme i impuls a la inversió

 

Llei 10/2010, correcció d’errors

 

8-2011/DLEX-0001

Decret llei 1/2011, de 29 de juliol, de modificació de l'article 20.3 de la LLei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 4 (30/08/2011)

 

 

8-2011/DLEX-0002

Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 4 (30/08/2011)

 

 

8-2011/DLEX-0003

Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de modificació dels terminis prevists en l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 4 (30/08/2011)

 

 

8-2011/DLEX-0004

Decret llei 4/2011, de 5 d'agost, de modificació de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 4 (30/08/2011)

 

 

8-2011/DLEX-0005

Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 6 (20/09/2011)

Tramitat com a Projecte de llei

8-2011/GLEX-0002

Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa

8-2011/DLEX-0006

Decret llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents

 

Decret llei 6/2011, correcció d’errors

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple  núm. 20 (22/12/2011)

Tramitat com a Projecte de llei

8-2011/GLEX-0004

Llei 3/2012, de 30 d'abril, de mesures tributàries urgents

 

8-2011/DLEX-0007

Decret llei 7/2011, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc

 

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 21 (01/02/2012)

Tramitat com a Projecte de llei

8-2012/GLEX-0001

Llei 4/2012, de 30 d'abril, per la qual s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives urgents en matèria de joc

 

8-2012/DLEX-0001

Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció de l'oferta il·legal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa

Validat

 

Validació, correcció d’errors

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 25 (28/02/2012)

 

 

8-2012/DLEX-0002

Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

Validat

 

Validació, correcció d’errors

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 25 (28/02/2012)

Tramitat com a Projecte de llei

8-2012/GLEX-0003

Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible

8-2012/DLEX-0003

Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. núm. 29 (27/03/2012)

 

 

8-2012/DLEX-0004

Decret llei 4/2012,de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del déficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Decret llei 4/2012, correcció d’errors

 

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 31 (17/04/2012)

Tramitat com a Projecte de llei

8-2012/GLEX-0005

Llei 12/2012, de 26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

8-2012/DLEX-0005

Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 40 (19/06/2012)

 

 

8-2012/DLEX-0006

Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 41 (19/06/2012)

 

 

8-2012/DLEX-0007

Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia, i altres activitats

 

Decret llei 7/2012, correcció d’errors

 

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 45 (17/07/2012)

Tramitat com a Projecte de llei

8-2012/GLEX-0009

Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries

 

8-2012/DLEX-0008

Decret llei 8/2012, de 13 de juliol, de mesures urgents per a la Platja de Palma

Validat

Rebuig a la tramitació com a projecte de llei. D.S. Ple núm. 46 (26/07/2012)

 

 

 

 

8-2012/DLEX-0009

Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei.  D.S. Ple núm. 47 (26/07/2012)

 

 

 

8-2012/DLEX-0010

Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 54 (18/09/2012)

 

 

8-2012/DLEX-0011

Decret llei 11/2012, de 19 d’octubre, pel qual es modifica la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 62 (13/11/2012)

 

 

8-2012/DLEX-0012

Decret llei 12/2012, de 14 de desembre, de modificació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 70 (22/01/2013)

 

 

8-2013/DLEX-0001

Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d’impuls de les zones turístiques madures

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 91 (02/07/2013)

 

 

8-2013/DLEX-0002

Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 92 (02/07/2013)

 

 

8-2013/DLEX-0003

Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalaria Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d’atenció especialitzada

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 93 (02/07/2013)

 

 

8-2013/DLEX-0004

Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 95 (16/07/2013)

 

 

8-2013/DLEX-0005

Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears

 

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 98 (24/09/2013)

 

 

8-2013/DLEX-0006

Decret llei 6/2013, de 22 de novembre, pel qual es modifica l’article 52 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears

 

Decret llei 6/2013, correcció d’errors

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 111-fascicle 5 (17/12/2013)

 

 

8-2014/DLEX-0001

Decret llei 1/2014, de 14 de novembre de 2014, pel qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

 

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 150 (02/12/2014)

Tramitat com a Projecte de llei

 

 

Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

 

8-2014/DLEX-0002

Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple 150 (02/12/2014)

 

 

8-2014/DLEX-0003

Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears

Decret llei 3/2014, correcció d’errors

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 153 (18/12/2014)

 

 

8-2015/DLEX-0001

 

Decret llei 1/2015, de 10 d’abril, pel qual s’aprova la Instrucció de planificació hidrològica per a la demarcació hidrogràfica intracomunitària de les Illes Balears

 

Validat

Cap grup parlamentari demana la seva tramitació com a Projecte de llei. D.S. Diputació Permanent núm. 017 (22/04/2015)

 

 

9-2015/DLEX-0001

Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 5 (03/08/2015)

 

 

9-2016/DLEX-0001

Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística

 

Validat

 

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 23 (02/02/2016)

 

 

9-2016/DLEX-0002

Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística

 

Validat

 

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 23 (02/02/2016)

 

 

9-2017/DLEX-0001

Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 64 (01/02/2017)

 

 

9-2017/DLEX-0002

Decret llei 2/2017, de 26 de maig de mesures urgents en matèria de transports terrestres

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 82 (13/06/2017)

 

 

9-2017/DLEX-0003

Decret llei 3/2017, de 4 d’agost, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i de mesures per afrontar l'emergència en matèria d'habitatge a les Illes Balears

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 92 (04/09/2017)

 

 

9-2018/DLEX-0001

Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 110 (13/02/2018)

 

 

9-2018/DLEX-0002

Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei.

D.S. Ple núm. 142 (30/10/2018)

 

 

9-2018/DLEX-0003

Decret llei 3/2018, de 29 d’octubre, de concessió d’un crèdit extraordinari per atendre despeses inajornables derivades de les inundacions provocades per les fortes pluges del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 144 (13/11/2018)

 

 

9-2018/DLEX-0004

Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei.

D.S. Ple núm. 148 (11/12/2018)

Tramitat com a Projecte de llei

 

Llei 17/2019, de 8 d’abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l’àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

9-2018/DLEX-0005

Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears

Validat

Aprovació tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 153 (15/01/2019)

Tramitat com a Projecte de llei

 

Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears

09-2019/DLEX-0001

Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 168 (12/03/2019)

 

 

10-2019/DLEX-0001

Decret llei 2/2019, de 4 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l’agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l’economia de les Illes Balears

Validat

Rebuig a la tramitació com a Projecte de llei. D.S. Ple núm. 10 (22/10/2019)

 

 

 

 

 

 

Servei de Biblioteca i Documentació