Normes reguladores de procediments concrets aprovades per la Mesa del Parlament de les Illes Balears

 

Ø  Normes reguladores del procediment per a la designació d’un candidat a magistrat del Tribunal Constitucional.

Ø  Normes reguladores del procediment per a l’elecció del Director o Directora General i membres del Consell de Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ø  Normes reguladores del procediment per a l’elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.