ELECCIONS A CORTS GENERALS

ABRIL 2019

Disposicions relatives al procés electoral a Corts Generals 2019 per organisme que dicta la disposició

 

GOVERNS

 

JUNTES ELECTORALS

Govern d'Espanya

 

Junta Electoral Central

Cap de l'Estat

 

Juntes Electorals Provincials

Ministeri d'Hisenda

 

Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

Ministeri de l'Interior

 

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

 

ÒRGANS CONSTITUCIONALS DE CONTROL

Agencia Espanyola de Proteció de Dades

 

Tribunal de Comptes

Administració General de l’Estat. Delegació Provincial de  l'Institut Nacional d’Estadística a les Illes Balears

 

 

Oficina del Cens Electoral. Delegació Provincial de les Illes Balears

 

 

Govern de les Illes Balears

 

 

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques