ELECCIONS A CORTS GENERALS

ABRIL 2019

Disposicions relatives al procés electoral a Corts Generals 2019 per organisme que dicta la disposició

 

GOVERNS

 

JUNTES ELECTORALS

Govern d'Espanya

 

Junta Electoral Central

Cap de l'Estat

 

Juntes Electorals Provincials

Ministeri d’Economia i Empresa

 

Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

Ministeri d'Hisenda

 

Ministeri de Foment

 

TRIBUNALS

Ministeri de l'Interior

 

Tribunal Constitucional

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

 

Tribunal Suprem

Agencia Espanyola de Proteció de Dades

 

 

Administració General de l’Estat. Delegació Provincial de  l'Institut Nacional d’Estadística a les Illes Balears

 

ÒRGANS CONSTITUCIONALS DE CONTROL

Oficina del Cens Electoral. Delegació Provincial de les Illes Balears

 

Tribunal de Comptes

Govern de les Illes Balears

 

ALTRES PODERS ADJUDICADORS

Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

 

FORTA

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria