Junta Electoral Provincial de les Illes Balears

 

Relació de la composició inicial de les distintes Juntes Electorals d’aquesta Comunidad per a les eleccions al Parlament Europeu. (BOIB núm. 47, de 07/04/2014)

 

Relació de locals oficials i llocs públics d’ús gratuït reservats pels ajuntaments per a la celebració d’actes de campanya electoral per a les properes Eleccions al Parlament Europeu el dia 25 de maig de 2014 (BOIB núm. 51, de 15/07/2014)

 

Plans de cobertura informativa de la campanya electoral per a les properes eleccions al Parlament Europeu (BOIB núm. 60, de 03/05/2014)

 

Anunci de distribució dels espais gratuits de propaganda electoral en els distints medis de titularitat pública per a les properes Eleccions al Parlament Europeu (BOIB núm. 63, de 08/05/2014)