COMUNITAT AUTŇNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

ELECCIONS  2011

 

Disposicions relatives al procés electoral local i autonňmic 2011 per organisme que dicta la disposició

 

 

GOVERNS

 

 

JUNTES ELECTORALS

 

Govern d’Espanya

 

 

ŘJunta Electoral Central

ŘMinisteri d’Economia i Hisenda

 

 

ŘJunta Electoral de les Illes Balears

 

ŘMinisteri de Foment

 

ŘJuntes  Electorals de Zona

 

 

ŘMinisteri de l’Interior

 

 

ŘJunta Electoral Provincial de les Illes Balears

ŘMinisteri de la Presidčncia

 

 

TRIBUNALS

 

ŘDelegació del Govern a Illes Balears

 

 

ŘTribunal Constitucional

 

ŘDelegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral a Illes Balears

 

ŘTribunal Suprem

 

Govern de les Illes Balears

 

 

ŇRGANS DE CONTROL EXTERN

ŘPresidčncia

 

 

ŘTribunal de Comptes

ŘConselleria d’Economia i Hisenda

 

 

ŘSindicatura de Comptes

 

ŘConselleria d’Innovació, Interior i Justícia

 

 

 

ŘConselleria de Presidčncia

 

 

 

ŘConselleria de Turisme i Treball